Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Riihimäen keskustan katujen ja Ragnar Graniitinaukion rakennussuunnittelu

Hankkeen takana oli tarve keskustan elävöittämiseen ja kehittämiseen mm. jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden asemaa parantamalla. Tavoitteena suunnittelussa oli tehdä kaupungin keskustasta viihtyisä, yhtenäinen kokonaisuus ja laajentaa samalla varsinaista keskusta-aluetta.
Ragnar Graniitinaukiosta haluttiin elävä ja vetovoimainen paikka monipuoliselle toiminnalle. Aukiolle haluttiin sijoittaa esiintymis- ja tapahtumapaikka, joka edistäisi myös vapaaehtoisen kulttuuritarjonnan esiintymismahdollisuuksia. Keskustan laajenemiseen liittyi myös uutta rakennuskantaa. Suunnitelmassa haettiin mittakaavaltaan miellyttävää ja ostoskadun läheisyyden huomioon ottavaa ratkaisua, joka mahdollistaisi kauppojen levittymisen kadulle.

Välikadun rooli kaupungin katuna muuttui, kun läpiajo sen kautta päättyi. Pysäköintipaikat saatiin sijoitettua keskustatoimintojen taustalle ja Kauppakujasta tuli kävelykatu.
Ragnar Graniitinaukio päällystettiin graniittilaatoilla. Aukiota rajaavat yhdellä sivulla saman hankkeen puitteissa suunnitellut kioski, huoltorakennus ja esiintymislava. Esiintymislavan telttakatos puretaan pois talvisin. Lava on tarkoitettu sekä kaikkien kansalaisten että kaupungin tapahtumien käyttöön. Ragnar Graniitinaukiolle ja Kauppakujalle rakennettiin katulämmitys helpottamaan liikkumista alueella ja talven kunnossapitotöitä. Katuvalaisimiksi valittiin näyttävät epäsuoraa valoa tuottavat valaisimet, jotka korostavat katuosuuden merkitystä.
Rakennussuunnitelma laadittiin kaupungin laatiman yleissuunnitelman pohjalta.

Kohteen tiedot

Tilaaja Riihimäen kaupunki
Sijainti Suomi / Riihimäki
Valmistuminen 03/2005