Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Helsingin Vartiokylänlahden tulvasuojelu

Yleissuunnitelma 2010, rakennussuunnitelma 2011-2012Suunnitelman tavoitteena oli löytää toimiva ratkaisu tiiviisti rakennetun omakotialueen suojaamiseksi tulvilta. Suunnittelualueella on merkittäviä luontoarvoja, minkä lisäksi alue on suosittua ulkoilu- ja virkistysaluetta.

Suunnitelmassa jouduttiin siirtämään Broändanpuron uomaa tulevan tulva-penkereen alta. Samassa yhteydessä suoraviivaista uomaa muotoiltiin luonnollisemmaksi, mutkittelevaksi puroksi.

Ympäristörakentaminen päädyttiin toteuttamaan luonnonmukaisesti käyttäen ainoastaan alueelta talteen otettua pohjamaata kasvualustoissa. Myös alueen luontaista kasvillisuutta otetaan talteen ja siirretään toiseen paikkaan alueella. Tarkoituksena on välttää vieraslajien tulo alueelle ja säilyttää alueen luontoarvot.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja
Sijainti Suomi / Helsinki
Valmistuminen 03/2012