Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Hämeenlinnan Laivarannanpuiston ja Ystävyydenpuiston kunnostus

Hankkeen tavoitteena oli historiaa ja alueen arvoja kunnioittava ratkaisu, jossa on otettu huo-mioon kohteiden keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa, merkitys osana kansallista kaupun-kipuistoa ja rooli osana keskustan tärkeintä virkistysyhteyttä. Rantavyöhyke ja sen puistot ovat merkittäviä sekä osana katumiljöötä, itsenäisinä puistoina että vastarannalta katsottuna osana kaupungin silhuettia. Puistot muodostavat kokonaisuuden, vaikka ne edustavat ilmeeltään eri aikakausia. Molemmissa puistoissa on edelleen hyvin havaittavissa oman aikakautensa tyypillisiä piirteitä.

Pohjoisessa Laivarannanpuisto rajautuu kunnostetun sataman ympäristöön ja etelässä Viipurintien siltaan. Ystävyydenpuisto sijaitsee sillan eteläpuolella ja rajautuu etelästä entisen panimo-rakennuksen ja teatterin tontteihin. Suunnittelualue on osa keskustan kaupunki-rakennetta ja samalla osa keskustan tärkeintä virkistysreittiä. Puistot ovat myös osa lukuisten rantaan liittyvien puistojen ketjua. Molemmissa puistoissa sijaitsee suihkulähde keskeisellä paikalla ja molempiin puistoihin oli entuudestaan sijoitettu taidetta.

Laivarannanpuiston (ent. Siltapuisto ja ent. Rantapuisto) historia ulottuu aina 1800-luvun puolelle saakka. Ystävyydenpuiston valmistumisvuodeksi on merkitty 1964. Alkujaan puistoaluetta varten laadittiin suunnitelma Lepaan puutarhaoppilaitoksen kilpailutyön pohjalta.

Laivarannanpuisto
Ystävyydenpuisto


Kohteen tiedot

Tilaaja
Sijainti Suomi / Hämeenlinna
Valmistuminen 03/2008