Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Loviisan esplanadipuiston kunnostuksen yleissuunnitelma

Lähtökohtatarkastelu

Loviisan 1900-luvun alusta peräisin oleva esplanadipuisto ja siihen liittyvät pikkupuistikot muodostavat puistotaiteellisesti ja kaupunkirakenteellisesti merkittävän kokonaisuuden Loviisan ydinkeskustassa. Työ käsitti puistojen nykytilan kuvauksen ja historiallisen tarkastelun, sekä muiden lähtökohtien selvittämisen. Lähtökohtatarkastelu laadittiin samanaikaisesti puistoa reunustavien katujen liikennesuunnitelman kanssa tavoitteena kohteen historiaa kunnioittava ratkaisu, joka toimisi myös seuraavassa vaiheessa laadittavan yleissuunnitelman pohjana.


Ote nykytilaselvityksestä


Yleissuunnitelma

Loviisan 1900-luvun alusta peräisin oleva esplanadipuisto ja siihen liittyvät pikkupuistikot muodostavat puistotaiteellisesti ja kaupunkirakenteellisesti merkittävän kokonaisuuden Loviisan ydinkeskustassa. Työ käsitti yleissuunnitelman laatimisen aiemmin laaditun lähtökohtatarkastelun pohjalta.

Työn tavoitteena oli laatia alueen historiaa kunnioittava kunnostuksen yleissuunnitelma, jossa on otettu huomioon kohteen sijainti osana historiallisesti merkittävää kaupunkirakennetta. Lisäksi tavoitteena oli saada aikaan korkealaatuinen, kestävä, muuhun ympäristöön sopiva ja ylläpidon resurssit huomioon ottava ratkaisu, joka vastaa myös nykypäivän tarpeisiin.


Ote suunnitelmakartasta


Havainnekuva

Kohteen tiedot

Tilaaja
Valmistuminen 03/2009