Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Kotirinteen kaava-alueen suunnittelu, maastomallimittaukset

Asemakaavalla muodostuu noin 34,2 hehtaarin Kotirinteen asuinalue, joka käsittää erillispientalokortteleita sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuntojen korttelialueita. Lisäksi alueelle on osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue, johon on mahdollista sijoittaa esimerkiksi päiväkoti. Alueelle muodostuu myös tontteja palveleva katuverkosto ja yleiset virkistysalueet, autopaikkojen korttelialue, teknisen huollon alueet sekä suojaviheralue Merventien varteen.

Hankkeeseen kuului mitattavia katualueita noin 3100 metriä, leveydeltään 12 metriä. Lisäksi erikseen mitattavia vesihuoltolinjoja oli noin 900 metriä. Maastomallimittaukset tehtiin pääosin VRS-palvelua käyttävällä GPS-laitteella. Peitteisillä maastonosuuksilla käytettiin robottitakymetriä.

FCG:n toimeksiantoon sisältyi:

• Pohjatutkimusohjelman laatiminen
• Pohjatutkimuspisteiden merkintä maastoon
• Katualueiden maastomallimittaukset

Kohteen tiedot

Tilaaja Hattulan kunta, tekninen johtaja Janne Teeriaho
Sijainti Suomi / Hattula
Valmistuminen 05/2011