Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Lopen kunnan maa-ainesalueiden vuosittainen tarkastusmittaus

Loppi sijaitsee Etelä-Hämeessä maan väestöllisellä ja logistisella keskipistealueella reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Kehä III:lta. Kunnan alueella on useita arvokkaita pohjavesialueita, joiden läheisyydessä harjoitetaan maa-ainesten ottamistoimintaa.

Tarkastusmittauksilla pyrittiin selvittämään onko toiminta maa-ainesluvan mukaista vai onko toiminnassa virheitä tai laiminlyöntejä. Mittauksissa tutkittiin mm. pysyykö ottaminen lupamääräysten ja ottamissuunnitelman mukaisella ottamis- ja kaivualueella ja määrätyn alimman pohjatason yläpuolella. Lisäksi tarkastettiin alueiden yleinen siisteys ja mitattiin pohjaveden korkeudet havaintoputkista. Tarkastettavia alueita oli yleensä noin 10/vuosi. Tarkastusmittaukset tehtiin VRS-palvelua käyttävällä GPS-laitteella.

FCG:n toimeksiantoon sisältyi:
- Maa-ainesalueiden mittaukset ja kartoitukset sekä havainnot pohjaveden korkeudesta
- Mittaustulosten tarkastelu ja raportin laatiminen


Tyypillinen maa-ainesten ottamisalue

Kohteen tiedot

Tilaaja
Sijainti Suomi / Loppi
Valmistuminen 11/2012