Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Iittala-Toijala vesihuoltolinjojen suunnittelu, hankkeen maastomallimittaukset

Hankkeella tullaan luomaan vesijohtoyhteys Hämeenlinnan Iittalan taajamasta Akaan Toijalan taajamaan. Hanke parantaa Toijalan vedenjakelun toimintavarmuutta. Keskeinen tavoite on myös Kalvolan alueen jätevesien johtaminen käsiteltäväksi Toijalan puhdistamolle. Hanke myös palvelee haja-asutusalueiden vesihuoltoa luomalla kiinteistöille liittymismahdollisuuksia kunnalliseen viemäröintiin ja vedenjakeluun.

Linjojen kokonaispituus oli noin 20 km, joista maaosuuksia oli yhteensä noin 15,5 km. Linjat merkittiin maastoon keskimäärin 100 metrin välein palvelemaan sekä maatutkaluotauksia että maanomistajia. Maastomallimittaukset tehtiin pääosin VRS-palvelua käyttävillä GPS-laitteilla. Peitteisillä maastonosuuksilla käytettiin robottitakymetriä.

FCG:n toimeksiantoon sisältyi:

• Linjan merkintä maastoon
• Pohjatutkimuspisteiden merkintä maastoon
• Linjan mittaus ja kartoitus maastomallin muodostamista varten

Kohteen tiedot

Tilaaja Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, suunnittelupäällikkö Jarno Laine
Sijainti Suomi / Iittala-Toijala
Valmistuminen 01/2013