Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen vanhan täyttöalueen painumamittaukset 2004–2012

HSY:n hallinnoima Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus sijaitsee Espoossa Kolmperän kaupunginosassa. Keskuksen kokonaispinta-ala on noin 190 hehtaaria ja sinne toimitetaan yli miljoonan pääkaupunkiseudun asukkaan ja 58 000 yrityksen jätteet.

Vanhalle täyttöalueelle on vuosien 2003–2010 välisenä aikana rakennettu erityyppisiä painumapisteitä, joita on tällä hetkellä yli 110 kpl. Painumamittaukset on tehty vuodesta 2006 lähtien kolme kertaa vuodessa (aikaisemmin tiheämmin). Mittausten tarkoituksena oli ensisijaisesti tarkastella vanhalla täyttöalueella tapahtuvaa painumista, mutta niin ikään seurata mahdollisia sivusiirtymiä. Mittauskalustona on käytetty robottitakymetriä.

FCG:n toimeksiantoon sisältyi:

• Vanhan täyttöalueen painuma- ja siirtymämittaukset
• Mittaustulosten tarkastelu ja raportin laatiminenKohteen tiedot

Tilaaja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut, rakennuttajainsinööri Jari Virmanen ja käyttöinsinööri Janina Virtanen
Sijainti Suomi / Espoo
Valmistuminen 12/2012