Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Linnanpellon alueen suunnittelu

Rakentamiskustannusarvio
esirakentaminen 2,4 milj.€
katu, vesihuolto ja tonttiyhteydet n. 3,5 milj.€,
puisto n. 3,3 milj.€

Linnanpellon kaava-alue on entistä avointa, metsittymässä olevaa viljelysmaata, joka sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkylä). Tavoitteena oli mahdollistaa nykyisen asuntoalueen täydentäminen tiiviillä omakoti ja pientalorakentamisella siten, että alueella olisi silti riittävän laaja virkistysalue viljelyspalstoineen, leikki- ja pelialueineen sekä kevyen liikenteen reitteineen.

Suunnitelma käsitti uusien kortteleiden ja katujen esirakennussuunnitelmat sekä katu- ja rakennussuunnitelmat katujen, pysäköintialueen, puistojen ja vesihuollon osalta. Suunnittelualue koostui osista, jossa uusia katuja n. 430 m, saneerattavia katuja n. 500 m ja pysäköintialuetta
n. 1 000 m2 ja puistoaluetta n. 16,5 ha.

FCG:n toimeksiantoon sisältyi:

• katujen ja LP-alueen rakennussuunnitelma
• puistosuunnitelma ja puistojen toteutussuunnitelma
• vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneliittymän suunnittelua
• tonttien esirakentamissuunnittelu ja katujen pohjarakennussuunnittelu
• tonttiyhteyksien katu-kunnallistekniikan suunnittelu
• johtojen tilanvaraussuunnittelu
• rakentamisen aikainen suunnittelu, työmaapalvelu

Kohteen tiedot

Tilaaja Helsingin kaupunki
Sijainti Suomi / Espoo
Valmistuminen 07/2012