Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Sipoonranta -hankkeen infra- ja geosuunnittelu

Sipoonranta on uusi asuinalue merenrannassa Sipoossa, noin 20 km Helsingin keskustasta itään. Alueelle rakennetaan 250 kpl asuntoja, pienkerrostaloja, rivitaloja, erillistaloja sekä keskuspiazza katuineen, puistoineen ja vierasvenesatamineen.

Sipoonranta oli vanha kahden saaren välissä oleva pehmeäpohjainen entinen täyttöalue, jota käytettiin pääasiassa veneiden säilytykseen. Esimaanrakennus työt on aloitettu vuonna 2010 maapohjan vahvistuksilla, pilaantuneiden maiden puhdistuksilla sekä uusien ponttilaiturien rakentamisella entiselle merialueelle. Katujen, puiston, torin sekä asuinrakennusten rakentaminen käynnistyi esi-maanrakentamisen jälkeen v. 2010.

FCG:n toimeksiantoon sisältyi:
• pohjatutkimukset ja perustamistapalausunnot
• pilaantuneen maan tutkimukset, kunnostusluvat ja kunnostustyön valvonta
• ympäristöluvat
• vesilain mukaiset luvat ja vesialueen työnaikainen tarkkailu
• ruoppaussuunnitelmat ja rantarakenteiden suunnitelmat
• meri- ja maa-alueiden esirakentamissuunnitelmat
• tulvansuojarakenteet asuinrakennusten kellareille, suunnittelu
• nykyisen laiturin sukellustutkimukset ja kunnostussuunnitelma
• ponttiseinälaitureiden rakennesuunnittelu noin 500 m
• torin, oleskelualueiden ja puistojen pintarakenteiden suunnitelmat tukimuureineen
• pohjarakennussuunnitelmat, kaivannot ym.
• infratöiden kustannusarviot, urakoiden kilpailuttaminen ja kustannus seuranta
• liikennöinti, katusuunnitelmat sekä valaistussuunnitelmat
• vesi, viemäri ja hulevesi yleissuunnitelmat sekä rakennussuunnitelmat
• pohjarakennustöiden valvontaKohteen tiedot

Tilaaja Sipoonranta Oy
Sijainti Suomi / Sipoo
Valmistuminen 07/2012