Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Turun kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Turun liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin yhteistyössä Turun kaupungin ja Turun tiepiirin kanssa. Liikenneturvallisuussuunnitelma toimii liikenneturvallisuustyön käynnistämisen ja organisoinnin työkaluna ja mm. resurssien, jatkoselvitystarpeitten ja tavoitteitten määrittelyn apuvälineenä. Suunnitelmaan sisältyivät kaupungin katuverkko, Tiehallinnon yleiset tiet ja eri hallinnonalojen liikenneturvallisuuteen liittyvä toiminta.

Kohteen tiedot

Tilaaja Turun kaupunki, Turun tiepiiri
Sijainti Suomi / Turku
Valmistuminen 01/2006