FCG Smart Salkku

FCG Smart Asset

Ympäristöjohtaminen (Due Diligence)

Kiinteistön kuntoarviointi ja ympäristökatselmukset ovat erinomaisia työkaluja kiinteistöomaisuuden tilan selvittämiseen ja sen arvon määrittämiseen. Kiinteistökauppojen yhteydessä arviointi on hyödyllinen niin ostajalle kuin myyjällekin. Kauppatilanteiden lisäksi arviointeja voidaan hyödyntää esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, myyntiin tai vuokrattavaksi soveltuvien kiinteistöjen seulonnassa kiinteistömassasta, riskienhallintajärjestelmän luomisessa tai olemassa olevien järjestelmien tarkastamisessa ja kehittämisessä. Kuntoarvioinnissa selvitetään kiinteistöön liittyvät riskit, rakennuksen kunto, korjaus- ja kunnossapitotarpeet sekä näistä syntyvät kustannukset. Rakenteiden, rakennusosien sekä taloteknisten järjestelmien lisäksi huomioidaan turvallisuus ja terveellisyys, energiankulutus sekä erikseen sovittaessa kiinteistön tilojen käyttö ja muunneltavuus.

Mahdolliset ympäristöriskit ja -vastuut selvitetään ympäristökatselmuksella. Ympäristövastuu voi syntyä johtuen esimerkiksi onnettomuustilanteista, pilaantuneesta täyttömaasta tai toiminnan seurauksena pitkän ajan kuluessa tapahtuneesta pilaantumisesta. Rakennusmateriaalien, rakenteiden tai laitteiden haitta-aineet saattavat olla voimassa olevien säädösten vastaisia. Ympäristövastuun voi realisoida esim. viranomaismääräys, merkittävä/akuutti riski ympäristölle tai terveydelle, maankäytön tai toiminnan laajuuden muutos, saneeraus- tai purkutyö, muu kaivutyö, lainsäädäntömuutos tai kauppatilanteet.

Kiinteistösalkku 2.0

Vuokrayhtiöiden kiinteistöjen investointiohjelman laadintaan tai toteutusta varten tarvitaan priorisointia palvelevaa taustatietoa.  Salkun tavoitteena on vastata kysymyksiin: ”Mitä kiinteistöjä  kehitetään?” ”Mistä kohteista luovutaan?”. Olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa palvelukonseptin, jonka avulla vuokrataloyhtiö ja kaupunki voivat arvottaa vuokrataloyhtiöiden kehittämistarpeen ja -potentiaalin. Konseptissa huomioidaan tavanomaista kiinteistösalkkua (esim. korjausvelkatarkastelu) laajemmin kiinteistöjen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten yhdyskuntarakennetta (saavutettavuus palveluihin, julkiseen liikenteeseen jne.), energiatehokkuutta ja kaupungin asuntopolitiikkaa (kehitettävät alueet, kaavoitustilanne jne.) ja asukasnäkökulmaa.

Konseptin tavoitteena on tunnistaa eri näkökulmat yhdistäen ääripääkohteet ja segmentoida ne. Kullekin segmentille laaditaan tavoitteet sekä toimenpidesuositukset (kiinteistökehityshanke, täydennysrakentamisen suunnitelma, korjaussuunnitelman noudattaminen, myynti- ja markkinaselvitys, taloudellinen analyysi yms.).

Talotekniikka