FCG Smart Salkku

Vuokrayhtiöiden kiinteistöjen investointiohjelman laadintaan tai toteutusta varten tarvitaan priorisointia palvelevaa taustatietoa.  Salkun tavoitteena on vastata kysymyksiin: ”Mitä kiinteistöjä  kehitetään?” ”Mistä kohteista luovutaan?”. Olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa palvelukonseptin, jonka avulla vuokrataloyhtiö ja kaupunki voivat arvottaa vuokrataloyhtiöiden kehittämistarpeen ja -potentiaalin. Konseptissa huomioidaan tavanomaista kiinteistösalkkua (esim. korjausvelkatarkastelu) laajemmin kiinteistöjen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten yhdyskuntarakennetta (saavutettavuus palveluihin, julkiseen liikenteeseen jne.), energiatehokkuutta ja kaupungin asuntopolitiikkaa (kehitettävät alueet, kaavoitustilanne jne.) ja asukasnäkökulmaa.

Konseptin tavoitteena on tunnistaa eri näkökulmat yhdistäen ääripääkohteet ja segmentoida ne. Kullekin segmentille laaditaan tavoitteet sekä toimenpidesuositukset (kiinteistökehityshanke, täydennysrakentamisen suunnitelma, korjaussuunnitelman noudattaminen, myynti- ja markkinaselvitys, taloudellinen analyysi yms.).

Referenssit

Sevas Oy:n Kiinteistösalku 2.0, 2016

HYVA Oy:n Kiinteistösalku 2.0, 2015