FCG:n kiinteistöveroselvityksestä hyötyy jo moni kunta

pientalo


FCG on toimittanut jo 15 kunnalle kiinteistöveroselvityksen. Monen kunnan toiveena on käynnistää maastoselvitykset olemassa olevien kiinteistöjen kartoittamiseksi nopealla aikataululla. Kangasalalla tällainen selvitystyö on parhaillaan käynnissä. Inkoossa puolestaan potentiaaliset tarkastusalueet on kartoitettu ja maastoselvitystyö käynnistyy keväällä.

Jämsässä nousi vuorovaikutteisten työpajojen tuloksena ja FCG:n aineistoanalyysin kautta esille kaksi aluetta, joilla tehtiin maastoselvitykset. Uutta veropotentiaalia löytyi jo esiselvitysvaiheessa runsaasti ja maastotyöt vahvistivat ja tarkensivat esiselvitysvaiheen aikana tehtyjä havaintoja. 16 maastotyöpäivän aikana tarkastettiin tiedot noin 450 rakennuksen ja rakennelman osalta. 

Verottajan rekisteriin verrattuna kokonaiskerrosalaa kertyi tutkitulta alueelta lisää noin 25 %. Pelkästään tämä tarkastelu, joka kattaa noin 1 % Jämsän kaupungin kokonaisrakennusmäärästä, tarkoittaa Jämsän kaupungille noin 15 000 euron vuotuisen kiinteistöverotulojen kasvun (tieto rakennusmäärästä: FCG kiinteistöveroselvitys 2016). Huomioiden maastotöiden osana tarkistetut maapohjatiedot sekä rakennuksien laadulliset tekijät vuosittainen hyötyarvio voi olla jopa 20 000 euroa.

Kiinteistöverotus on kiristynyt vuoden 2017 alusta

Kiinteistöveron merkitys kuntien tulonlähteenä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Sama suuntaus jatkuu, sillä vuoden 2017 alusta kiinteistöveroprosentit ovat nousseet jälleen. Veronmaksajain Keskusliiton mukaan 125 kuntaa ovat olleet pakotettuja kiristämään kiinteistöverotusta. Tämä on perustunut maan hallituksen päätökseen korottaa kiinteistöveron alarajoja vuoden 2017 alusta. Lisäksi lähivuosien SOTE-ratkaisut tulevat osaltaan kasvattamaan kiinteistöveron osuutta kuntien verotulojen lähteenä merkittävästi.

kartta, kiinteistövero

 FCG tarjoaa kiinteistöveroselvitystä
– 
hyödyt jopa miljoonia euroja

Kiinteistöveroihin on tulossa iso muutos 2020-luvun alussa, kun rakennusten ja maapohjien veroarvot päivitetään nykytasolle. Sitä ennen kuntien kannattaa tarkistaa, ovatko kiinteistörekisterit ajan tasalla.

FCG tarjoaa palveluna kiinteistöveroselvityksiä, joiden tulokset esim. Jämsästä, Pellosta, Inkoosta ja Kangasalalta ovat erittäin rohkaisevia. Kiinteistöveroselvityksissä kartoitetaan olemassa olevat kiinteistöt, mm. rakennusten perustiedot ja käyttötarkoitukset. Selvityksillä laajennetaan kunnan veropohjaa ja lisätään merkittävästi kiinteistöverotuloja ilman kiinteistöveroprosentin korotuksia. Lisätietoa asiasta voit lukea myös Kuntalehdestä 2/2017

Parhaillaan käynnistämme lisäselvityksiä useissa kunnissa. 

Yhteyshenkilöt

Teijo Salmi
Teijo Salmi
Johtava asiantuntija
Alueidenkäytön konsultointi
teijo.salmi a fcg.fi
+358 44 259 9926
Pauli Santala
Pauli Santala
Toimitusjohtaja
Suunnittelu ja tekniikka
pauli.santala a fcg.fi
+358 50 556 5272