HR- ja työllisyys -tietoiskut - Kuntamarkkinoilla 2017

Kuntatalo, Helsinki, Tietoiskutila C1.3

Keskiviikko 13.9. 

10.40 - 11.10 Eläkettä myös minulle! -kampanja – yksinkertaista eläketietoa 
kaikille

Konsultti Abdirahim Hussein, FCG International ja viestintäjohtaja Kati Kalliomäki, Eläketurvakeskus
Eläketurvakeskuksen Eläkettä myös minulle! -kampanja – yksinkertaista eläketietoa kaikille sosiaalisen median palveluissa usealla kielellä (suomeksi, englanniksi, venäjäksi arabiaksi ja somaliksi).

11.20 - 11.50 Esimies muutoksen myllerryksessä – EKJ3-valmennus esittelyssä 
Johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi ja kehityspäällikkö Jarkko Majava, Kuntaliitto
Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus, EKJ3, alkaa 2.11.2017. EKJ-ohjelman keskeinen tavoite on tukea kunkin organisaation tavoitteista lähtevää muutosta. 
Ohjelma tarjoaa esimiehelle tukea esimiesosaamiseen palveluiden ja työn muutoksessa, oman johtamisotteen tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä mahdollisuuden pysähtyä oman johtajuuden äärelle ja verkottua.

13.00 - 13.20 KuntaHR - työkalut henkilöstösuunnitteluun maakuntauudis-
tuksessa

Luova johtaja Toni Saalasti ja myyntijohtaja Misa Leiber, FCG Elbit
Sote- ja maakuntauudistus muokkaavat voimakkaasti kuntasektorin organisaatioita. Muutokset heijastuvat myös henkilöstöön, sen määrään, rakenteeseen sekä toimenkuvien sisältöön. Se, kuinka hyvin muutoksia pystytään ennakoimaan, vaikuttaa keskeisesti arkipäivän johtamiseen ja esimiestyöhön. Tule kuulemaan lisää ratkaisuistamme, joiden avulla luot kokonaiskuvan organisaatiosi henkilöstörakenteesta sekä rakennat reaaliaikaiseen tietoon perustuvia muutossuunnitelmia henkilöstöjohtamisen tueksi.

13.30 - 13.50 Tiedolla johtaminen kunnissa – konkreettisia esimerkkejä 
ratkaisuista

Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi 
Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tueksi on saatavilla yhä enemmän sekä sisäistä että ulkoista tietoa. FCG:n tarjoamat visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiinnostaviin avainmittareihin.
Liikkeelle lähdetään usein talous- ja henkilöstötiedoista. Suurin hyöty asiakkaalle syntyy, kun tietoja voidaan yhdistää ja luoda uusia yhdistelmämittareita, esimerkkinä sairauspoissaolojen kustannukset. 

15.00 – 15.30 Sync Accelerator – Make Finland’s Brain Gain Work For You!
Market Director Johan Engström, FCG Swedish Development
A new and innovative service by FCG International how to connect top-skilled migrants with employers. Read more www.syncaccelerator.se. This presentation is in English.

15.40 – 16.00 Tukipalveluiden yhtiöittäminen – miten ja miksi?
Johtavat konsultit Riitta Ekuri, Anne Haapanen ja Esko Korhonen, FCG Konsultointi
Yhtiöittämisen avulla saavutettavat hyödyt, mitä haittapuolia yhtiömuodolla on. 
Yhtiöittämisprosessin eteneminen. TAHE (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa.

Torstai 14.9.

10.30 - 10.50 Mitä tiedämme muuttajista – tutkimus- ja tietopalvelut avuksi
Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja tutkija Jarno Parviainen, FCG Konsultointi
Muuttoliike kertoo kunnan vetovoimaisuudesta. Muuttoliikkeen tarkastelu auttaa löytämään onnistumisia ja heikkouksia vetovoiman kehittämisessä sekä mihin asioihin kunnan kannattaisi panostaa.
Kunnan kannalta on kiinnostavaa tietää ketkä muuttavat, minne ja mistä muutetaan sekä miten muuttoliike on kehittynyt suhteessa vertailukuntiin. Tarkastelu paljastaa myös muuttoliikkeen vaikutuksen kunnan verokertymään. Tuloksia voidaan hyödyntää strategian suuntaamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

14.00 – 14.45 Kyberturvallisuus - osaamisen ja hallinnon haaste kuntasektorilla
Kehityspäällikkö ICT Kari Ahopelto, FCG Finnish Consulting Group ja koulutuspäällikkö Päivi Raitio, FCG Koulutus
Digitalisaatio edellyttää luottamusta tekniikkaan ja sisällön hallintaan. Kustannustehokkuus, visiot, tekniikka, juridiikka… kyberturvallisuudesta on vahvistumassa kuntien toimintaa ohjaava perusta ja paradigma. Onko osaaminen kunnissa riittävää? Miten voit kustannustehokkaasti lisätä toimintavarmuutta?