ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017

Kuntatalo, Helsinki, Tietoiskutila C1.3 

Keskiviikko 13.9. 

10.40 - 11.10 Eläkettä myös minulle! -kampanja – yksinkertaista eläketietoa kaikille
Konsultti Abdirahim Hussein, FCG International ja viestintäjohtaja Kati Kalliomäki, Eläketurvakeskus
Eläketurvakeskuksen Eläkettä myös minulle! -kampanja – yksinkertaista eläketietoa kaikille sosiaalisen median palveluissa usealla kielellä (suomeksi, englanniksi, venäjäksi arabiaksi ja somaliksi).

12.00 - 12.45 Lisää kiinteistöverotuloja
Kiinteistöveroasiantuntija Teijo Salmi, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Satojen miljoonien kiinteistöverotulot odottavat ottajaansa. Paljonko kunnassasi jää kiinteistöveroja saamatta? Miksi näin käy ja mitä asialle voi tehdä? 

13.00 - 13.20 KuntaHR - työkalut henkilöstösuunnitteluun maakuntauudistuksessa
Luova johtaja Toni Saalasti ja myyntijohtaja Misa Leiber, FCG Elbit
Sote- ja maakuntauudistus muokkaavat voimakkaasti kuntasektorin organisaatioita. Muutokset heijastuvat myös henkilöstöön, sen määrään, rakenteeseen sekä toimenkuvien sisältöön. Se, kuinka hyvin muutoksia pystytään ennakoimaan, vaikuttaa keskeisesti arkipäivän johtamiseen ja esimiestyöhön. Tule kuulemaan lisää ratkaisuistamme, joiden avulla luot kokonaiskuvan organisaatiosi henkilöstörakenteesta sekä rakennat reaaliaikaiseen tietoon perustuvia muutossuunnitelmia henkilöstöjohtamisen tueksi.

13.30 - 13.50 Tiedolla johtaminen kunnissa – konkreettisia esimerkkejä
ratkaisuista

Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi 
Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tueksi on saatavilla yhä enemmän sekä sisäistä että ulkoista tietoa. FCG:n tarjoamat visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiinnostaviin avainmittareihin.
Liikkeelle lähdetään usein talous- ja henkilöstötiedoista. Suurin hyöty asiakkaalle syntyy, kun tietoja voidaan yhdistää ja luoda uusia yhdistelmämittareita, esimerkkinä sairauspoissaolojen kustannukset. 

14.00 - 14.45 Sote-mittaritiedon hyödyntäminen -paneeli 
Panelistit: neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, Sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimuspäällikkö Timo Seppälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja tieto- ja viestintäyksikön päällikkö Hennamari Mikkola, Kansaneläkelaitos
Puheenjohtajina: toimialajohtaja Petra Kokko, FCG Konsultointi ja toimitusjohtaja Kari Lappalainen, FCG Prodacapo Group
Paneelikeskustelu: Valtakunnallisia näkemyksiä FCG:n ratkaisujen hyödyntämisestä osana tuloksellisuuden arviointia. Panelisteina: Hannu Hämäläinen, STM; Timo Seppälä, THL ja Hennamari Mikkola, Kela. Puheenjohtajina Petra Kokko ja Kari Lappalainen, FCG.

15.00 – 15.30 Sync Accelerator – Make Finland’s Brain Gain Work For You!
Market Director Johan Engström, FCG Swedish Development
A new and innovative service by FCG International how to connect top-skilled migrants with employers. Read more www.syncaccelerator.se. This presentation is in English.


Torstai 14.9.

9.00 - 9.45 Siun soten alueellinen tietojärjestelmä ja potilasryhmitys
Erityisasiantuntija Anne Puumalainen, FCG Konsultointi ja aluepäällikkö 
Tuomas Talvio, FCG Prodacapo Finland 
FCG Prodacapon Alue-Ecomed ja FCG Konsultoinnin alueellinen potilasryhmittely (pDRG/EPR) yhdessä paketissa tuottavat Siun sotelle monipuolista tietoa alueellisen palveluverkoston suunnittelun ja toiminnan johtamisen tueksi.

10.00 - 10.20 Pelillisyyttä mukaan kaupunkisuunnitteluun
Projektipäällikkö, arkkitehti SAFA YKS-505, Mari Seppä, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Pelillisyyttä voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa monella tapaa. FCG:n asiantuntija, arkkitehti Mari Seppä kertoo kokemuksia sekä työpajamuotoisista että digitaalisista yhdyskuntasuunnittelun hyötypeleistä. 

10.30 - 10.50 Mitä tiedämme muuttajista – tutkimus- ja tietopalvelut avuksi
Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja tutkija Jarno Parviainen, FCG Konsultointi
Muuttoliike kertoo kunnan vetovoimaisuudesta. Muuttoliikkeen tarkastelu auttaa löytämään onnistumisia ja heikkouksia vetovoiman kehittämisessä sekä mihin asioihin kunnan kannattaisi panostaa.
Kunnan kannalta on kiinnostavaa tietää ketkä muuttavat, minne ja mistä muutetaan sekä miten muuttoliike on kehittynyt suhteessa vertailukuntiin. Tarkastelu paljastaa myös muuttoliikkeen vaikutuksen kunnan verokertymään. Tuloksia voidaan hyödyntää strategian suuntaamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

12.00 - 12.20 Työkalu yritysten aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin
Johtava asiantuntija Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Yrityksen sijoittuminen saa aikaan aluetaloudellisia hyötyjä, mutta kuinka paljon näistä hyödyistä kohdentuu yrityksen sijaintikuntaan? Työkalun avulla yrityksen sijoittumisen/investoinnin vaikutukset sijaintikunnan työllisyyteen, verotuloihin ja muihin kuntakonsernin tuloihin voidaan arvioida ja mallintaa helposti ja entistä tarkemmin. Työkalu kokoaa arvioinnin tulokset havainnollisiksi ja selkeiksi taulukoiksi ja diagrammeiksi, joita voidaan hyödyntää hankkeen esittelyssä ja päätöksenteossa.

12.30 - 12.50 Työkalu kaavoitusvertailuun
Johtava asiantuntija Jan Tvrdy, FCG Suunnittelu ja tekniikka

14.00 – 14.45 Kyberturvallisuus - osaamisen ja hallinnon haaste kuntasektorilla
Kehityspäällikkö ICT Kari Ahopelto, FCG Finnish Consulting Group ja koulutuspäällikkö Päivi Raitio, FCG Koulutus
Digitalisaatio edellyttää luottamusta tekniikkaan ja sisällön hallintaan. Kustannustehokkuus, visiot, tekniikka, juridiikka… kyberturvallisuudesta on vahvistumassa kuntien toimintaa ohjaava perusta ja paradigma. Onko osaaminen kunnissa riittävää? Miten voit kustannustehokkaasti lisätä toimintavarmuutta?