Kuntajohtaminen -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017

Kuntatalo, Helsinki, Tietoiskutila C1.3

Keskiviikko 13.9. 

9.00 – 9.45 Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä – uusien oppimisympäristöjen edut
Johtava konsultti Raila Oksanen, FCG Konsultointi & toimialajohtaja Mikko Kaira, FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Hyvin suunniteltu koulu on pedagogisesti toimiva, oppimisympäristöiltään monipuolinen ja kustannuksiltaan tehokas. Tilojen luonteen ja tarpeen uudelleenarviointi tuovat toivottuja säästöjä samalla kun toimintakulttuuri ja työtavat vastaavat uusiin pedagogisiin haasteisiin. Tule kuuntelemaan, millaisia mahdollisuuksia koulujen toiminnan kehittämiselle ja opiskelu- ja oppimisympäristöjen suunnittelulle uusi opetussuunnitelma on avannut.

  • Tule myös keskustelemaan uudenlaisista oppimisympäristöistä asiantuntijoidemme kanssa  ke ja to klo 12-Kuntamarkkina-osastollemme (H2 sisääntulokerroksessa)  

10.00 - 10.30 Hyvä strategia, paha strategia
Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki ja toimialajohtaja Markku Pyykkölä, FCG Konsultointi
FCG:n johdon konsultoinnin toimialajohtaja Markku Pyykkölä haastattelee Espoon strategiajohtaja Jorma Valvetta kuntastrategian kulmakivistä. Miten Espoon kokemuksen mukaan strategia kannattaa laatia, pitää toiminnan ohjauksessa mukana ja tarvittaessa päivittää? Miten synnyttää innostus ja varmistaa sitoutuminen? Kannattaako sidosryhmiä kuulla?

11.20 - 11.50 Esimies muutoksen myllerryksessä – EKJ3-valmennus esittelyssä 
Johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi ja kehityspäällikkö Jarkko Majava, Kuntaliitto
Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus, EKJ3, alkaa 2.11.2017. EKJ-ohjelman keskeinen tavoite on tukea kunkin organisaation tavoitteista lähtevää muutosta. 
Ohjelma tarjoaa esimiehelle tukea esimiesosaamiseen palveluiden ja työn muutoksessa, oman johtamisotteen tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä mahdollisuuden pysähtyä oman johtajuuden äärelle ja verkottua.

12.00 - 12.45 Lisää kiinteistöverotuloja
Kiinteistöveroasiantuntija Teijo Salmi, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Satojen miljoonien kiinteistöverotulot odottavat ottajaansa. Paljonko kunnassasi jää kiinteistöveroja saamatta? Miksi näin käy ja mitä asialle voi tehdä? 

13.00 - 13.20 KuntaHR - työkalut henkilöstösuunnitteluun maakuntauudistuksessa
Luova johtaja Toni Saalasti ja myyntijohtaja Misa Leiber, FCG Elbit
Sote- ja maakuntauudistus muokkaavat voimakkaasti kuntasektorin organisaatioita. Muutokset heijastuvat myös henkilöstöön, sen määrään, rakenteeseen sekä toimenkuvien sisältöön. Se, kuinka hyvin muutoksia pystytään ennakoimaan, vaikuttaa keskeisesti arkipäivän johtamiseen ja esimiestyöhön. Tule kuulemaan lisää ratkaisuistamme, joiden avulla luot kokonaiskuvan organisaatiosi henkilöstörakenteesta sekä rakennat reaaliaikaiseen tietoon perustuvia muutossuunnitelmia henkilöstöjohtamisen tueksi.

13.30 - 13.50 Tiedolla johtaminen kunnissa – konkreettisia esimerkkejä ratkaisuista
Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi 
Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tueksi on saatavilla yhä enemmän sekä sisäistä että ulkoista tietoa. FCG:n tarjoamat visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiinnostaviin avainmittareihin.
Liikkeelle lähdetään usein talous- ja henkilöstötiedoista. Suurin hyöty asiakkaalle syntyy, kun tietoja voidaan yhdistää ja luoda uusia yhdistelmämittareita, esimerkkinä sairauspoissaolojen kustannukset. 

14.00 - 14.45 Sote-mittaritiedon hyödyntäminen -paneeli 
Panelistit: neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, Sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimuspäällikkö Timo Seppälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja tieto- ja viestintäyksikön päällikkö Hennamari Mikkola, Kansaneläkelaitos
Puheenjohtajina: toimialajohtaja Petra Kokko, FCG Konsultointi ja toimitusjohtaja Kari Lappalainen, FCG Prodacapo Group
Paneelikeskustelu: Valtakunnallisia näkemyksiä FCG:n ratkaisujen hyödyntämisestä osana tuloksellisuuden arviointia. Panelisteina: Hannu Hämäläinen, STM; Timo Seppälä, THL ja Hennamari Mikkola, Kela. Puheenjohtajina Petra Kokko ja Kari Lappalainen, FCG.

15.00 – 15.30 Sync Accelerator – Make Finland’s Brain Gain Work For You!
Market Director Johan Engström, FCG Swedish Development
A new and innovative service by FCG International how to connect top-skilled migrants with employers. Read more www.syncaccelerator.se. This presentation is in English.

15.40 – 16.00 Tukipalveluiden yhtiöittäminen – miten ja miksi?
Johtavat konsultit Riitta Ekuri, Anne Haapanen ja Esko Korhonen, FCG Konsultointi
Yhtiöittämisen avulla saavutettavat hyödyt, mitä haittapuolia yhtiömuodolla on. 
Yhtiöittämisprosessin eteneminen. TAHE (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa.

B3.1, 3. krs
11.00 – 11.45 Tulevaisuuden kunnan osien kumppanuuslähtöinen kehittäminen
Erityisasiantuntija Arto Koski, Suomen Kuntaliitto; johtava konsultti Anssi Hietaharju, FCG Konsultointi ja Petteri Niskanen, Myyrmäki-liike
Tilaisuudessa esitellään Kuntaliiton ja FCG Konsultointi Oy:n yhteistyönä tehty kehittämisaloite Kohti kumppanuuspohjaista lähikehittämistä. Kehittämisaloitteessa on käyty läpi tämän hetkisiä kunnissa olevia kehittämismalleja sekä tuotu esiin ajatusta kokonaisvaltaisemmasta kumppanuuspohjaisesta lähikehittämisestä, jonka pohjalta tulevaisuuden kunnat ja maakunnat voisivat lähikehittämistään edistää. Lisäksi tilaisuudessa esittelyssä Myyrmäki-liike, joka yksi kehittämisaloitteen case-esimerkki.


Torstai 14.9.

9.00 - 9.45 Siun soten alueellinen tietojärjestelmä ja potilasryhmitys
Erityisasiantuntija Anne Puumalainen, FCG Konsultointi ja aluepäällikkö 
Tuomas Talvio, FCG Prodacapo Finland 
FCG Prodacapon Alue-Ecomed ja FCG Konsultoinnin alueellinen potilasryhmittely (pDRG/EPR) yhdessä paketissa tuottavat Siun sotelle monipuolista tietoa alueellisen palveluverkoston suunnittelun ja toiminnan johtamisen tueksi.

10.30 - 10.50 Mitä tiedämme muuttajista – tutkimus- ja tietopalvelut avuksi
Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja tutkija Jarno Parviainen, FCG Konsultointi
Muuttoliike kertoo kunnan vetovoimaisuudesta. Muuttoliikkeen tarkastelu auttaa löytämään onnistumisia ja heikkouksia vetovoiman kehittämisessä sekä mihin asioihin kunnan kannattaisi panostaa.
Kunnan kannalta on kiinnostavaa tietää ketkä muuttavat, minne ja mistä muutetaan sekä miten muuttoliike on kehittynyt suhteessa vertailukuntiin. Tarkastelu paljastaa myös muuttoliikkeen vaikutuksen kunnan verokertymään. Tuloksia voidaan hyödyntää strategian suuntaamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

11.00 - 11.45 Uudistuva johtaminen – minkä pitää uudistua ja miten se tehdään -paneeli
Panelistit: kaupunginjohtaja Christoffer Masar, Kauniaisten kaupunki, kasvatus ja opetus toimialan toimialajohtaja Tiina Larsson, Keravan kaupunki, luottamushenkilö Juha Vasama, Porin kaupunki sekä 
luottamushenkilöt Tiina Elo, Espoon kaupunki
Puheenjohtajana toimialajohtaja Marita Lehikoinen, FCG Konsultointi
Meneillään oleva iso rakennemuutos edellyttää muutosta myös johtamiselta. Paljon puhutaan uudistuvasta johtajuudesta, mutta mitä sen on? Mihin suuntaan johtamisen tulisi uudistua ammatillisen johtajuuden sekä poliittisen johtajuuden näkökulmasta?
Nyt pureudutaan ydinkysymyksiin, minkä johtajuudessa tulee muuttua, mikä muuttuu ja missä muutos näkyy.
Panelisteina Christoffer Masar Kauniaisista, Tiina Larsson Keravalta sekä Juha Vasama Porista sekä Tiina Elo Espoosta.