FCG tarjoaa yhteistyökumppaniksi entistä vahvempaa matkailun kehittämiseen erikoistunutta osaajatiimiä

Saimme laaja-alaiseen matkailun asiantuntijajoukkoon vahvistusta KTM Nina Vesterisen aloittaessa johtajavana asiantuntijana FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä vuoden alussa.

Vesterisellä on 30 vuoden monipuolinen kokemus matkailun asiantuntija- ja esimiestehtävistä elinkeinon, koulutuksen, tutkimuksen, konsultoinnin ja hallinnon alalta.

Viimeiset vuodet Nina Vesterinen on kehittänyt Suomen matkailua kansallisella tasolla työ- ja elinkeinoministeriössä vastaten muun muassa Suomen matkailupolitiikan koordinoinnista ja matkailun kehittämisen suunnittelusta ja toimeenpanosta, kansallisen Matkailun kärkihankkeen suunnittelusta ja johtamisesta sekä Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan 2015-2025 laadinnasta.

Lisäksi hän on toiminut asiantuntijana kansainvälisissä, kansallisissa ja alueellisissa ohjaus- ja työryhmissä sekä osallistunut Suomen edustajana kansainväliseen matkailuyhteistyöhön (OECD, Euroopan komissio ja neuvosto, Pohjoismaat sekä Itämeren ja Barentsin alueet). Hän on myös laatinut selvityksiä ja ohjeistuksista uusista ilmiöistä kuten jakamistalous.

Maaseutupolitiikan matkailun teemaryhmän vetäjänä hän puolestaan vastasi maaseudun matkailun kehittämisestä ja edistämisestä valtakunnan tasolla sekä kansallisten palvelukonseptien ja kehittämisohjelmien kuten Outdoors-Finland -aktiviteettien kehittämisohjelma, suunnittelusta, käynnistämisestä ja koordinoinnista. 

Ninan vahva osaaminen, kokemus ja kontaktit ovat käytössänne!

Tutustu palveluihimme Matkailu ja vapaa-aika

Lisätietoja
Pauli Santala
johtaja
Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat
puh. 050 556 5272
pauli.santala a fcg.fi

Nina Vesterinen
johtava asiantuntija
Elinkeino- ja aluekehitys
puh.044 704 6231
nina.vesterinen a fcg.fi

Nina Vesterinen Kuva

Nina Vesterinen