Sivistystoimen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017

Kuntatalo, Helsinki, Tietoiskutila C1.3

Keskiviikko 13.9. 

9.00 – 9.45 Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä – uusien oppimisympäristöjen edut
Johtava konsultti Raila Oksanen, FCG Konsultointi & toimialajohtaja Mikko Kaira, FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Hyvin suunniteltu koulu on pedagogisesti toimiva, oppimisympäristöiltään monipuolinen ja kustannuksiltaan tehokas. Tilojen luonteen ja tarpeen uudelleenarviointi tuovat toivottuja säästöjä samalla kun toimintakulttuuri ja työtavat vastaavat uusiin pedagogisiin haasteisiin. Tule kuuntelemaan, millaisia mahdollisuuksia koulujen toiminnan kehittämiselle ja opiskelu- ja oppimisympäristöjen suunnittelulle uusi opetussuunnitelma on avannut.

  • Tule myös keskustelemaan uudenlaisista oppimisympäristöistä asiantuntijoidemme kanssa  ke ja to klo 12-Kuntamarkkina-osastollemme (H2 sisääntulokerroksessa)  


13.30 - 13.50 Tiedolla johtaminen kunnissa – konkreettisia esimerkkejä ratkaisuista

Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi 
Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tueksi on saatavilla yhä enemmän sekä sisäistä että ulkoista tietoa. FCG:n tarjoamat visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiinnostaviin avainmittareihin.
Liikkeelle lähdetään usein talous- ja henkilöstötiedoista. Suurin hyöty asiakkaalle syntyy, kun tietoja voidaan yhdistää ja luoda uusia yhdistelmämittareita, esimerkkinä sairauspoissaolojen kustannukset. 

15.00 – 15.30 Sync Accelerator – Make Finland’s Brain Gain Work For You!
Market Director Johan Engström, FCG Swedish Development
A new and innovative service by FCG International how to connect top-skilled migrants with employers. Read more www.syncaccelerator.se. This presentation is in English.

Torstai 14.9.

10.30 - 10.50 Mitä tiedämme muuttajista – tutkimus- ja tietopalvelut avuksi
Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja tutkija Jarno Parviainen, FCG Konsultointi
Muuttoliike kertoo kunnan vetovoimaisuudesta. Muuttoliikkeen tarkastelu auttaa löytämään onnistumisia ja heikkouksia vetovoiman kehittämisessä sekä mihin asioihin kunnan kannattaisi panostaa.
Kunnan kannalta on kiinnostavaa tietää ketkä muuttavat, minne ja mistä muutetaan sekä miten muuttoliike on kehittynyt suhteessa vertailukuntiin. Tarkastelu paljastaa myös muuttoliikkeen vaikutuksen kunnan verokertymään. Tuloksia voidaan hyödyntää strategian suuntaamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

14.00 – 14.45 Kyberturvallisuus - osaamisen ja hallinnon haaste kuntasektorilla
Kehityspäällikkö ICT Kari Ahopelto, FCG Finnish Consulting Group ja koulutuspäällikkö Päivi Raitio, FCG Koulutus
Digitalisaatio edellyttää luottamusta tekniikkaan ja sisällön hallintaan. Kustannustehokkuus, visiot, tekniikka, juridiikka… kyberturvallisuudesta on vahvistumassa kuntien toimintaa ohjaava perusta ja paradigma. Onko osaaminen kunnissa riittävää? Miten voit kustannustehokkaasti lisätä toimintavarmuutta?