Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) perusteet -koulutus

Miten arvioida suunnitteluhankkeen vaikutuksia ihmisiin, yrityksiin ja yhteisöihin?

Sosiaalisen vaikutuksen arviointi SVA

Kaavoissa ja muissa merkittävissä suunnitteluhankkeissa on selvitettävä vaikutukset ympäristöön. Ihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa – asumiseen, viihtymiseen, työhön ja toimeentuloon, yritys- ja yhdistystoimintaan, vapaa-aikaan sekä liikkumiseen – kohdistuvat sosiaaliset vaikutukset ovat tärkeä osa selvitystyötä.

SVA:n toteuttaminen hankkeen yhteydessä toimii parhaimmillaan suunnittelijoiden työvälineenä, edistää tiedonkulkua suunnittelijoiden ja sidosryhmien välillä sekä edesauttaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

SVA-koulutus antaa kaavoittajille, aluearkkitehdeille, YVA-hankkeiden vastuuhenkilöille ja muille alan ammattilaisille

  • työkaluja tunnistaa suunnitteluhankkeiden sosiaalisia vaikutuksia
  • menetelmiä vaikutusten arvioinnin toteuttamiseen
  • eväitä valita hankkeeseen sopivat arviointitava
  • keinoja vahvistaa hankkeen myönteisiä vaikutuksia ja heikentää kielteisiä

Puolen päivän koulutus sisältää alustuksen sekä ryhmätyöosuuden ja saatujen tulosten kokoamisen. Järjestämme koulutusta Helsingissä ja muualla Suomessa.

Tulosta esite

A30 Sosiaalisten Vaikutusten Arvioinnin Perus
167 KB, päivitetty 22.1.2018

Ota yhteyttä!

Jani Päivänen
Jani Päivänen
Johtava asiantuntija, tiimipäällikkö
Alueidenkäytön konsultointi
jani.paivanen a fcg.fi
+358 40 056 0626
Suvi Järvinen
Suvi Järvinen
Laatu- ja ympäristöpääll., asiantuntija
Suunnittelu ja tekniikka
suvi.jarvinen a fcg.fi
+358 44 704 6215