Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017

Kuntatalo, Helsinki, Tietoiskutila C1.3

Keskiviikko 13.9. 

12.00 - 12.45 Lisää kiinteistöverotuloja
Kiinteistöveroasiantuntija Teijo Salmi, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Satojen miljoonien kiinteistöverotulot odottavat ottajaansa. Paljonko kunnassasi jää kiinteistöveroja saamatta? Miksi näin käy ja mitä asialle voi tehdä?

13.30 - 13.50 Tiedolla johtaminen kunnissa – konkreettisia esimerkkejä ratkaisuista
Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi 
Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tueksi on saatavilla yhä enemmän sekä sisäistä että ulkoista tietoa. FCG:n tarjoamat visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiinnostaviin avainmittareihin.
Liikkeelle lähdetään usein talous- ja henkilöstötiedoista. Suurin hyöty asiakkaalle syntyy, kun tietoja voidaan yhdistää ja luoda uusia yhdistelmämittareita, esimerkkinä sairauspoissaolojen kustannukset. 

14.00 - 14.45 Sote-mittaritiedon hyödyntäminen -paneeli 
Panelistit: neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, Sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimuspäällikkö Timo Seppälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja tieto- ja viestintäyksikön päällikkö Hennamari Mikkola, Kansaneläkelaitos
Puheenjohtajina: toimialajohtaja Petra Kokko, FCG Konsultointi ja toimitusjohtaja Kari Lappalainen, FCG Prodacapo Group
Paneelikeskustelu: Valtakunnallisia näkemyksiä FCG:n ratkaisujen hyödyntämisestä osana tuloksellisuuden arviointia. Panelisteina: Hannu Hämäläinen, STM; Timo Seppälä, THL ja Hennamari Mikkola, Kela. Puheenjohtajina Petra Kokko ja Kari Lappalainen, FCG.

15.40 – 16.00 Tukipalveluiden yhtiöittäminen – miten ja miksi?
Johtavat konsultit Riitta Ekuri, Anne Haapanen ja Esko Korhonen, FCG Konsultointi
Yhtiöittämisen avulla saavutettavat hyödyt, mitä haittapuolia yhtiömuodolla on. 
Yhtiöittämisprosessin eteneminen. TAHE (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa.


Torstai 14.9.

10.30 - 10.50 Mitä tiedämme muuttajista – tutkimus- ja tietopalvelut avuksi
Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja tutkija Jarno Parviainen, FCG Konsultointi
Muuttoliike kertoo kunnan vetovoimaisuudesta. Muuttoliikkeen tarkastelu auttaa löytämään onnistumisia ja heikkouksia vetovoiman kehittämisessä sekä mihin asioihin kunnan kannattaisi panostaa.
Kunnan kannalta on kiinnostavaa tietää ketkä muuttavat, minne ja mistä muutetaan sekä miten muuttoliike on kehittynyt suhteessa vertailukuntiin. Tarkastelu paljastaa myös muuttoliikkeen vaikutuksen kunnan verokertymään. Tuloksia voidaan hyödyntää strategian suuntaamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

12.00 - 12.20 Työkalu yritysten aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin
Johtava asiantuntija Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Yrityksen sijoittuminen saa aikaan aluetaloudellisia hyötyjä, mutta kuinka paljon näistä hyödyistä kohdentuu yrityksen sijaintikuntaan? Työkalun avulla yrityksen sijoittumisen/investoinnin vaikutukset sijaintikunnan työllisyyteen, verotuloihin ja muihin kuntakonsernin tuloihin voidaan arvioida ja mallintaa helposti ja entistä tarkemmin. Työkalu kokoaa arvioinnin tulokset havainnollisiksi ja selkeiksi taulukoiksi ja diagrammeiksi, joita voidaan hyödyntää hankkeen esittelyssä ja päätöksenteossa.

14.00 – 14.45 Kyberturvallisuus - osaamisen ja hallinnon haaste kuntasektorilla
Kehityspäällikkö ICT Kari Ahopelto, FCG Finnish Consulting Group ja koulutuspäällikkö Päivi Raitio, FCG Koulutus
Digitalisaatio edellyttää luottamusta tekniikkaan ja sisällön hallintaan. Kustannustehokkuus, visiot, tekniikka, juridiikka… kyberturvallisuudesta on vahvistumassa kuntien toimintaa ohjaava perusta ja paradigma. Onko osaaminen kunnissa riittävää? Miten voit kustannustehokkaasti lisätä toimintavarmuutta?