Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017

Kuntatalo, Helsinki, Tietoiskutila C1.3

Keskiviikko 13.9. 

9.00 – 9.45 Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä – uusien oppimisympäristöjen edut
Johtava konsultti Raila Oksanen, FCG Konsultointi & toimialajohtaja Mikko Kaira, FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Hyvin suunniteltu koulu on pedagogisesti toimiva, oppimisympäristöiltään monipuolinen ja kustannuksiltaan tehokas. Tilojen luonteen ja tarpeen uudelleenarviointi tuovat toivottuja säästöjä samalla kun toimintakulttuuri ja työtavat vastaavat uusiin pedagogisiin haasteisiin. Tule kuuntelemaan, millaisia mahdollisuuksia koulujen toiminnan kehittämiselle ja opiskelu- ja oppimisympäristöjen suunnittelulle uusi opetussuunnitelma on avannut.

  • Tule myös keskustelemaan uudenlaisista oppimisympäristöistä asiantuntijoidemme kanssa  ke ja to klo 12-Kuntamarkkina-osastollemme (H2 sisääntulokerroksessa)  


12.00 - 12.45 Lisää kiinteistöverotuloja
Kiinteistöveroasiantuntija Teijo Salmi, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Satojen miljoonien kiinteistöverotulot odottavat ottajaansa. Paljonko kunnassasi jää kiinteistöveroja saamatta? Miksi näin käy ja mitä asialle voi tehdä? 

13.30 - 13.50 Tiedolla johtaminen kunnissa – konkreettisia esimerkkejä ratkaisuista
Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi 
Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tueksi on saatavilla yhä enemmän sekä sisäistä että ulkoista tietoa. FCG:n tarjoamat visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tästä tietotulvasta olennaisen sekä pelkistämään tiedon juuri asiakasta kiinnostaviin avainmittareihin.
Liikkeelle lähdetään usein talous- ja henkilöstötiedoista. Suurin hyöty asiakkaalle syntyy, kun tietoja voidaan yhdistää ja luoda uusia yhdistelmämittareita, esimerkkinä sairauspoissaolojen kustannukset. 

15.00 – 15.30 Sync Accelerator – Make Finland’s Brain Gain Work For You!
Market Director Johan Engström, FCG Swedish Development
A new and innovative service by FCG International how to connect top-skilled migrants with employers. Read more www.syncaccelerator.se. This presentation is in English.

15.40 – 16.00 Tukipalveluiden yhtiöittäminen – miten ja miksi?
Johtavat konsultit Riitta Ekuri, Anne Haapanen ja Esko Korhonen, FCG Konsultointi
Yhtiöittämisen avulla saavutettavat hyödyt, mitä haittapuolia yhtiömuodolla on. 
Yhtiöittämisprosessin eteneminen. TAHE (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut), ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut tarkastelussa.

B3.1, 3. krs
11.00 – 11.45 Tulevaisuuden kunnan osien kumppanuuslähtöinen kehittäminen

Erityisasiantuntija Arto Koski, Suomen Kuntaliitto; johtava konsultti Anssi Hietaharju, FCG Konsultointi ja Petteri Niskanen, Myyrmäki-liike
Tilaisuudessa esitellään Kuntaliiton ja FCG Konsultointi Oy:n yhteistyönä tehty kehittämisaloite Kohti kumppanuuspohjaista lähikehittämistä. Kehittämisaloitteessa on käyty läpi tämän hetkisiä kunnissa olevia kehittämismalleja sekä tuotu esiin ajatusta kokonaisvaltaisemmasta kumppanuuspohjaisesta lähikehittämisestä, jonka pohjalta tulevaisuuden kunnat ja maakunnat voisivat lähikehittämistään edistää. Lisäksi tilaisuudessa esittelyssä Myyrmäki-liike, joka yksi kehittämisaloitteen case-esimerkki.


Torstai 14.9.

10.00 - 10.20 Pelillisyyttä mukaan kaupunkisuunnitteluun
Projektipäällikkö, arkkitehti SAFA YKS-505, Mari Seppä, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Pelillisyyttä voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa monella tapaa. FCG:n asiantuntija, arkkitehti Mari Seppä kertoo kokemuksia sekä työpajamuotoisista että digitaalisista yhdyskuntasuunnittelun hyötypeleistä. 

10.30 - 10.50 Mitä tiedämme muuttajista – tutkimus- ja tietopalvelut avuksi
Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja tutkija Jarno Parviainen, FCG Konsultointi
Muuttoliike kertoo kunnan vetovoimaisuudesta. Muuttoliikkeen tarkastelu auttaa löytämään onnistumisia ja heikkouksia vetovoiman kehittämisessä sekä mihin asioihin kunnan kannattaisi panostaa.
Kunnan kannalta on kiinnostavaa tietää ketkä muuttavat, minne ja mistä muutetaan sekä miten muuttoliike on kehittynyt suhteessa vertailukuntiin. Tarkastelu paljastaa myös muuttoliikkeen vaikutuksen kunnan verokertymään. Tuloksia voidaan hyödyntää strategian suuntaamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

12.00 - 12.20 Työkalu yritysten aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin
Johtava asiantuntija Taina Ollikainen ja suunnittelija Lauri Vierto, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Yrityksen sijoittuminen saa aikaan aluetaloudellisia hyötyjä, mutta kuinka paljon näistä hyödyistä kohdentuu yrityksen sijaintikuntaan? Työkalun avulla yrityksen sijoittumisen/investoinnin vaikutukset sijaintikunnan työllisyyteen, verotuloihin ja muihin kuntakonsernin tuloihin voidaan arvioida ja mallintaa helposti ja entistä tarkemmin. Työkalu kokoaa arvioinnin tulokset havainnollisiksi ja selkeiksi taulukoiksi ja diagrammeiksi, joita voidaan hyödyntää hankkeen esittelyssä ja päätöksenteossa.

12.30 - 12.50 Työkalu kaavoitusvertailuun
Johtava asiantuntija Jan Tvrdy, FCG Suunnittelu ja tekniikka

13.00 - 13.45 Strateginen yhdyskuntasuunnittelu
Projektipäällikkö, arkkitehti SAFA YKS-505, Mari Seppä, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Strategiseen yhdyskuntasuunnitteluun liittyy kaavoitusta, alueiden toiminnallista profilointia, toteutettavien hankkeiden ajoituksen suunnittelua, päättäjien sitouttamista ja paljon muutakin. FCG:n asiantuntija, arkkitehti Mari Seppä kertoo kokemuksia strategisesta yleiskaavoituksesta ja strategisten maankäytön kehityskuvien laatimisesta.