FCG on Suomen suurimpia konsulttialan yrityksiä

FCG Finnish Consulting Group

FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia konsulttialan yrityksiä. Yhteystietomme kotimaassa ja kansainvälisesti löydät vasemman laidan valikosta.

FCG-konsernin emoyhtiö on FCG Finnish Consulting Group Oy. Sen toimitusjohtaja on DI Mari Puoskari. FCG:n emoyhtiön omistaa täysin Kuntaliitto Holding Oy. 


FCG:n hallitus

FCG-konsernin hallituksen kokoonpano on seuraava:

 • Minna Karhunen, puheenjohtaja, Suomen Kuntaliitto, toimitusjohtaja
 • Hanna Tainio, varapuheenjohtaja, Suomen Kuntaliitto, varatoimitusjohtaja
 • Timo Kietäväinen, jäsen, Keva, toimitusjohtaja
 • Sari Kola-Nyström, jäsen
 • Timo Laitinen, jäsen, Valtiokonttori, pääjohtaja
 • Kirsti Lindberg-Repo, jäsen, Brand Audit Group Oy, toimitusjohtaja
 • Erkka Valkila, jäsen

FCG:n johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän muodostavat konsernin toimitusjohtaja Mari Puoskarin ohella liiketoimintaryhmien johtajat:

 • Mari Puoskari, FCG-emoyhtiö
 • Tarja Salonen, Koulutusliiketoiminta
 • Pauli Santala, Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta
 • Tommi Patanen, Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoimintaryhmä
 • Sami Kangasharju, kansainvälinen liiketoiminta
 • Seija Salminen, Talous
 • Päivi Allenius, markkinointijohtaja


FCG-konsernin liiketoimintaryhmät

FCG-konsernin liiketoimintaa tekevät seuraavat FCG:n emoyhtiön omistamat yhtiöt:

FCG Smart Trasportation Oy, y-tunnus 2932535-1, toimitusjohtaja Aki Keskinen. FCG Smart Transportation suuntaa liiketoimintansa ensivaiheessa julkisen sektorin lakisääteisten kuljetusten ohjaamiseen. Palvelut käsittävät MaaS-palveluratkaisuja, henkilö- ja tarvikeliikenteen suunnittelu- ja ohjauspalveluja. FCG-konserni omistaa yhteisyrityksestä 75 prosenttia.

Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoimintaryhmä

FCG Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoimintaryhmä, johon kuuluvat FCG Konsultointi Oy (y-tunnus 2474027-3) ja FCG Talent Oy. Liiketoimintaryhmän johtaja DI Tommi Patanen. Konsultointipalvelumme tukevat asiakkaidemme hyvää ja laadukasta johtamista. Palvelumme rakentuvat johdon konsultoinnin, hyvinvointi- ja ICT-palveluiden, valmennuspalveluiden ja tutkimuspalveluiden osaamiselle. Tuotamme tietoa johtamisen tueksi.

FCG Talent Oy, y-tunnus 2340668-7, toimitusjohtaja Juho Toivonen. FCG Talent Oy on globaali ohjelmistotoimittaja, joka kehittää moderneja, innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä ohjelmistoratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan, henkilöstön kehittämiseen sekä kuntoutuslaitosten toiminnanohjaukseen. Yrityksen päätuote on valtakunnallinen kunta-alan rekrytointipalvelu Kuntarekry.fi. Muita ohjelmistoja ovat ElbitHR, KuntaHR ja KirkkoHR. 

FCG Flowmedik Oy, y-tunnus 2758794-8, toimitusjohtaja FT Maija Valta. Flowmedik tuottaa uuden sukupolven toiminnanohjausmittareita. Mittareiden vaikuttavuutta tehostetaan ymmärrettävällä visualisoinnilla. Asiakkainamme ovat mm. sairaanhoitopiirit, kunnat, kaupungit sekä yksityinen sektori.

Koulutus-liiketoimintaryhmä


FCG Koulutus Oy, y-tunnus 2474033-7, liiketoimintaryhmän johtaja DI Tarja Salonen. Koulutus- ja valmennuspalvelumme tukevat asiakkaitamme ammatillisen osaamisen, johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisessä. Olemme kuntasektorin johtava koulutuspalveluiden tarjoaja Suomessa. FCG on sijoittunut vuosi toisensa jälkeen koulutuspalveluiden imagotutkimuksissa kärkinimien joukkoon.

FCG SIPU International AB on Ruotsissa toimiva, julkiselle hallinnolle suunnattuun koulutukseen keskittynyt yhtiö. www.sipu.se

Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmä


FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmään kuuluvat FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (y-tunnus 2474031-0) sekä FCG City Portal Oy, liiketoimintaryhmän johtaja MSc Pauli Santala. Suunnitteluun ja tekniikkaan liittyvä palvelutarjontamme kattaa laaja-alaisesti yhdyskuntasuunnittelun, talo- jakorjausrakentamisen, vesihuollon suunnittelun sekä ympäristökonsultoinnin. FCG:n suunnittelutoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja kokomaan kattavan asiantuntijaverkoston kanssa.

FCG City Portal Oy, y-tunnus 2699398-7keskittyy kaupunkitietoa sisältävien ohjelmistojen, tuotteiden ja palvelujen myyntiin. Tuotteita ovat esimerkiksi MAPGETS, 3D-sovelluskehitysalusta ja alustan päälle tuotettu kuntien ja kaupunkien tiedonjakoa ja projektityöskentelyä tehostava CityInfo-palvelu.

Kansainvälinen konsultointi -liiketoimintaryhmä


FCG International Oy, y-tunnus 2474032-9, liiketoimintaryhmän johdossa  otona DI, MBA Sami Kangasharju. Kansainvälisessä projektiliiketoiminnassa vahvuuksiamme ovat läsnäolo paikallisilla markkinoilla, vahva ja monipuolinen kansainvälinen kokemus ja sektoriosaaminen sekä tehokas henkilöstövoimavarojen hyödyntäminen. Painopiste on ympäristöön, vesihuoltoon ja luonnonvaroihin liittyvissä hankkeissa. Hyvinvoinnin ja opetussektorin hankkeet ovat kasvava liiketoiminnan alue. 

Kansainväliset tytäryhtiöt

FCG:llä on tytäryhtiöt Ruotsissa (FCG Swedish Development AB ja FCG SIPU International AB), Bulgariassa (FCG POVVIK), Uudessa Seelannissa (FCG ANZDEC), Singaporessa (Finnish Consulting Group Asia Pte. Ltd) sekä FCG International Oy:llä Turkissa (FCG International Danismanlik Hizmetleri Limited Sirketi). Ecuadorissa on lisäksi pysyvä edustusto.

FCG Sweden (FCG Swedish Development AB) on FCG:n Ruotsissa toimiva, kehityskonsultointiin keskittynyt tytäryhtiö. Yhtiöllä on vahva asema erityisesti Afrikkaan, Lähi-itään ja Latinalaiseen Amerikkaan suuntautuvassa kehityskonsultoinnissa ja sen osaamista on erityisesti julkisen sektorin muutoshankkeet, luonnonvarojen käytön konsultointi, kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen liittyvät hankkeet sekä erilaiset arvioinnit. www.fcgsweden.se

FCG Kenya on Kenian Nairobissa toimiva vesihuollon, luonnonvarojen kestävän käytön sekä maa- ja metsätalouden kehityshankkeisiin keskittynyt FCG:n tytäryhtiö. www.fcgkenya.co.ke

FCG POVVIK, Bulgaria
Bulgariassa toimiva POVVIKon johtava ympäristökonsultointiin, johdon konsultointiin ja aluekehitykseen erikoistunut yhtiö Bulgariassa. Sen asiakaskuntaan kuuluu laajasti eri toimialoja edustavia organisaatioita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta Balkanin alueella. http://www.fcgpovvik.com

FCG Finnish Consulting Group Pte. Ltd, Singapore
FCG:n Singaporessa toimiva tytäryhtiö toimii FCG:n pohjoismaisen osaamisen ja pitkäaikaisen kansainvälisen kokemuksen yhdyssiteenä Aasian koko ajan kasvavilla markkinoilla. Yhtiö on lyhyessä ajassa noussut Singaporessa Asian Development Bankin (ADB) Top 5 -konsulttiyhtiöksi. www.fcgasia.sg

FCG ANZDEC, Uusi-Seelanti
Uudessa-Seelannissa toimiva FCG ANZDEC on kansainväliseen kehityskonsultointiin keskittynyt yhtiö. Sen tarjoamien palveluiden tavoitteena on tukea kestävää kehitystä ja uudistuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä kehittyvissä maissa. Yhtiön asiakkaina ovat kansainväliset rahoittajat, esimerkiksi Maailmanpankki (WB) ja Aasian kehityspankki (ADB). http://www.anzdec.co.nz 

FCG toimii verkostomaisesti

FCG toimii verkostomaisesti yhteistyössä Kuntaliitto-konsernin ja erilaisten strategisten kumppaniensa kanssa. FCG:n asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti myös yksityisen sektorin asiakkaita.

Tutustu verkkolehteemme

Näköislehti:

FCG Consulting People 1/2019
2.2 MB, päivitetty 12.2.2019

 
Katso yritysvideomme

Lue vuosikertomuksiamme:

FCG vuosikertomus 2018
4.1 MB, päivitetty 25.4.2019
FCG:n vuosikertomus 2017
4.4 MB, päivitetty 2.5.2018
FCG:n vuosikertomus 2016
4.7 MB, päivitetty 24.4.2017
FCG:n vuosikertomus 2015
4.2 MB, päivitetty 3.5.2016
FCG vuosikertomus 2014
5 MB, päivitetty 22.4.2015
FCG vuosikertomus 2013
1.9 MB, päivitetty 24.4.2014
FCG vuosikertomus 2012
4.8 MB, päivitetty 13.2.2014