Haluaisitko sinä töihin FCG:lle?

Mielenkiintoisia hankkeita ja monipuolista osaamista

FCG:llä työskentelee konsultoinnin ja suunnittelun osaajia laaja-alaisesti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Meiltä löytyy kiinnostavia tehtäviä sekä kokeneille asiantuntijoille että vastavalmistuneille.

FCG:llä työskentelee keskimäärin 750 työntekijää kotimaassa ja kansainvälisissä projekteissa sekä tytäryhtiöissä. Suomessa FCG:llä on 12 toimipaikkaa. Pääkaupunkiseudun toimipaikkamme sijaitsee Helsingin Käpylässä, erinomaisten liikenneyhteyksien varrella.

FCG:llä kehität osaamistasi

Työntekijöidemme osaamisen kehittyminen on meille tärkeää. Sinulla on mahdollisuus päästä kiinnostaviin ja haastaviin tehtäviin monipuolisissa asiakasprojekteissamme.

Järjestämme tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia työntekijöillemme. Panostamme myös johtamisosaamisen kehittämiseen suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Meillä on oma johtamisohjelma, FCG Akatemia, joka on suunnattu pitkän työkokemuksen vastuullisista projekteista hankkineille työntekijöille. Koulutuksen päätteeksi osallistujilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälisestikin arvostettu IPMAC-tason sertifiointitutkinto. Sertifiointi on FCG:llä osa projektipäällikön urapolkua. 

Hyvinvoiva työyhteisö

FCG:llä työntekijöillä on mahdollisuus joustaviin työaikoihin. Kannustamme esimiehiämme avoimeen ja vuorovaikutteiseen johtamiseen ja selkeiden pelisääntöjen luomiseen työpaikalle. Pyrimme huomioimaan hyvät suoritukset. 

FCG:llä noudatetaan hyvän henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Noudatamme lakeja ja työnantajaa sitovia työehtosopimuksia. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista yhteistyössä Terveystalon terveyspalvelujen ja työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Työterveyshuollon palvelut tarjoamme henkilöstöllemme lakisääteistä laajempina. 

Työhyvinvointia mitataan kyselyin joka vuosi. Kyselyissä esiinnousseiden kehittämiskohteiden edistymistä seurataan myös FCG:n johdossa. Henkilöstönedustajat ovat mukana työhyvinvointiin liittyvien käytäntöjen suunnittelussa. 

Työntekijät ovat mukana suunnittelemassa henkilöstön yhteistä vapaa-ajantoimintaa, jota myös työnantaja tukee. Hyödynnämme liikunta- ja kulttuuriseteleitä, säännöllisiä liikuntavuoroja ja yhteistyösopimuksia eri liikuntapalveluiden tarjoajien kanssa. Osallistumme myös erilaisiin kulttuuritapahtumiin.