Hankintatoimen kehittäminen

Onnistuneilla hankinnoilla pystytään vaikuttamaan olennaisesti sekä kustannuksiin että laatuun.

Tarjoamme palveluja organisaation hankintatoimen kehittämiseen sekä käytännön hankintoihin. Avustamme hankintastrategioiden ja -ohjelmien laadinnassa, neuvomme hankintalainsäädännön kysymyksissä, suunnittelemme tarjouspyyntöjä ja sopimuksia sekä toteutamme hankintaprosesseja.

Hankintatoimen palveluita:

  • hankintastrategian/ohjelman laadinta
  • hankintapoliittisten linjausten määrittely
  • monipuoliset hankintamenettelyt, kuten neuvottelumenettely
  • erilaiset hankintojen toteuttamistavat, kuten elinkaarihankinnat ja puitejärjestelyt
  • kestävät hankinnat
  • sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

FCG Konsultoinnin asiantuntijat ovat hankintatoimen, -juridiikan ja -prosessien vahvoja osaajia. Tarjoamme käytännönläheistä asiantuntija-apua hankintojen strategiseen suunnitteluun, teemme hankintapoliittisten linjausten määrittelyä yhteistyössä päättäjien kanssa sekä avustamme tarjouspyyntö- ja sopimusasioissa.