RAFAELA®-hoitoisuusluokitus

Hoitoisuus asumispalveluissa ja kotihoidossa

Asumispalveluissa ja kotihoidossa tarvitaan tietoa hoitoisuudesta. RAFAELA®-mittareista SOHU soveltuu käytettäväksi vammaisten-, kehitysvammaisten ja vanhusten asumispalveluissa sekä kotiin tuotettavissa palveluissa. Tieto mahdollistaa asiakaslähtöisen, turvallisen ja laadukkaan avun.

Hoitoisuustieto on tärkeää henkilöstöresurssin optimaalisessa mitoituksessa sekä kohdentamisessa. Työ saadaan näkyväksi tunnuslukujen kautta koko henkilöstölle. Hyvä hoidon ja hoivan laatu saavutetaan seuraamalla ja reagoimalla oikeisiin tunnuslukuihin. Mittareiden ollessa oikeassa asennossa henkilöstön kuormitus on sopiva. Työhyvinvointi ja työturvallisuus toteutuvat hvyin. Asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvointi tukee koko organisaation tasapainoa. Se puolestaan luo perustan vaikuttavalle ja taloudellisesti kannattavalle toiminnalle myös kotihoidossa ja asumispalveluissa. 

Kun hoitoisuuden arviointiin käytetään hoitoisuusluokitusjärjestelmää myös asumispalveluissa ja kotiin tuotettavissa palveluissa, voidaan puhua vakioidusta hoivatyön työmäärän ja kuormittavuuden arvosta. RAFAELA®-järjestelmän kantavana teemana on oivallinen toteama oikea määrä hoitajia oikeassa paikassa oikeaan aikaan. SOHU-mittaria käyttävässä yksikössä hoitajan roolissa toimivat moniammatillisesti myös ohjaajat sekä avustajat. 

Asiakaskohtaisesti hoitoisuustietoa käytetään hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa sekä seurannassa. Hoitoisuustieto toimii lisäksi keskustelussa siltana palvelun tuottajan ja tilaajan välillä. Palveluntuottaja ja tilaaja arvioivat yhdessä säännöllisesti, onko asiakkaan hoitoisuudessa tapahtunut muutoksia ja miten muutoksiin tulee reagoida. 

Hoitoisuustiedolla luodaan konkreettinen pohja toiminnan suunnittelulle, kehittämiselle ja seurannalle.

SOHU-mittarilla tarkastellaan avustamis- ja hoitotyön keskeisiä ulottuvuuksia. Osa-alueiden pisteiden mukaan muodostuvat asiakkaan hoitoisuuspisteet ja hoitoisuusluokka. 

  1. asiakastyön suunnittelu, koordinointi ja valmistelu 
  2. terveydentilaa ja hyvinvointia ylläpitävä ja edistävä asiakastyö sekä lääkehoito
  3. ravitsemukseen ja nestehoitoon liittyvä asiakastyö 
  4. hygieniaan ja eritystoimintaan liittyvä asiakastyö
  5. liikkumiseen, lepoon ja arjen toiminnallisuuteen liittyvä asiakastyö 
  6. osallisuutta, sopeutumista ja omien voimavarojen käyttöä edistävä toiminta. 
    SOHU-mittari tarkastelee asiakaskohtaista hoitoisuusuutta

 

Tutustu RAFAELA®-järjestelmän muihin mittareihin ja hoitoisuustiedolla johtamiseen.

Hoitoisuus asumispalveluissa ja kotihoidossa - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.