RAFAELA®-hoitoisuusluokitus

Hoitoisuus kotiin tuotettavissa palveluissa

RAFAELA®-mittareista SOHU soveltuu käytettäväksi vammaisten-, kehitysvammaisten ja vanhusten asumispalveluissa sekä kotiin tuotettavissa palveluissa. SOHU-mittarilla saadaan tietoa toteutuneesta hoidosta ja hoivasta. Tieto mahdollistaa asiakaslähtöisen, turvallisen ja laadukkaan avun. 

Hoitoisuustieto on tärkeää henkilöstöresurssin optimaalisessa mitoituksessa sekä kohdentamisessa. Työ saadaan näkyväksi tunnuslukujen avulla koko henkilöstölle. Hyvä hoidon ja hoivan laatu saavutetaan seuraamalla ja reagoimalla oikeisiin tunnuslukuihin. Mittareiden ollessa oikeassa asennossa myös henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus toteutuvat paremmin. Asiakkaiden ja henkilöstön voidessa hyvin toiminta tukee koko organisaation tasapainoa, joka luo perustan vaikuttavalle ja taloudellisesti kannattavalle toiminnalle. 

Käyttämällä hoitoisuuden arviointiin hoitoisuusluokitusjärjestelmää myös asumispalveluissa ja kotiin tuotettavissa palveluissa voidaan puhua vakioidusta hoivatyön työmäärän ja kuormittavuuden arvosta. RAFAELA®-järjestelmän kantavana teemana on oivallinen toteama oikea määrä hoitajia oikeassa paikassa oikeaan aikaan. SOHU-mittaria käyttävässä yksikössä hoitajan roolissa toimivat moniammatillisesti myös ohjaajat sekä avustajat. 

Asiakaskohtaisesti hoitoisuustietoa käytetään hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa sekä seurannassa. Hoitoisuustieto toimii lisäksi keskustelussa siltana palvelun tuottajan ja tilaajan välillä. Palveluntuottaja ja tilaaja arvioivat yhdessä säännöllisesti, onko asiakkaan hoitoisuudessa tapahtunut muutoksia ja miten muutoksiin tulee reagoida. 

Hoitoisuustiedolla luodaan konkreettinen pohja toiminnan suunnittelulle, kehittämiselle ja seurannalle.

SOHU-mittarilla tarkastellaan avustamis- ja hoitotyön keskeisiä ulottuvuuksia. Osa-alueiden pisteiden mukaan muodostuvat asiakkaan hoitoisuuspisteet ja hoitoisuusluokka. 

  1. asiakastyön suunnittelu, koordinointi ja valmistelu 
  2. terveydentilaa ja hyvinvointia ylläpitävä ja edistävä asiakastyö sekä lääkehoito
  3. ravitsemukseen ja nestehoitoon liittyvä asiakastyö 
  4. hygieniaan ja eritystoimintaan liittyvä asiakastyö
  5. liikkumiseen, lepoon ja arjen toiminnallisuuteen liittyvä asiakastyö 
  6. osallisuutta, sopeutumista ja omien voimavarojen käyttöä edistävä toiminta. 
    SOHU-mittari tarkastelee asiakaskohtaista hoitoisuusuutta

 

Tutustu RAFAELA®-järjestelmän muihin mittareihin ja hoitoisuustiedolla johtamiseen.

Hoitoisuus kotiin tuotettavissa palveluissa - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.