RAFAELA®-hoitoisuusluokitus

Hoitotyö ja resurssit

Hoitoisuustiedolla saadaan näkyväksi tarvittava resurssi hoito- ja hoivatyössä. Työntekijät osallistuvat päätöksentekoon kirjaamalla ja arvioimalla toteutunutta työtä. Hoitoisuustiedolla johtaminen parantaa organisaation laatua.

RAFAELA on hallinnollinen työkalu, joka tuottaa tietoa yksikön toiminnasta ja prosesseista. Riittävällä hoitajamitoituksella voidaan vaikuttaa työn laatuun ja työhyvinvointiin. Hoitoisuustietoa käytetään tiedolla johtamisessa organisaatio-, yksikkö- ja yksilötasolla. Asiakastasolla hoitoisuustietoa hyödynnetään erityisesti SOHU-mittaria käyttävissä organisaatioissa vammaisten- ja kehitysvammaisten sekä vanhusten asumispalveluissa sekä kotiin tuotettavissa palveluissa.

Tiedolla on merkitystä vain, jos sitä hyödynnetään!

Henkilöstövoimavarojen optimaalinen kohdentaminen kertoo henkilökunnan riittävyydestä. Hoitoisuustietoa hyödynnetään yksikön resursoinnin tarkastelussa. Jos henkilökuntaa on ollut liian vähän, laadukas hoito ja hoivatyö eivät toteudu. Ylioptimaalisessa tilanteessa resurssia on yksikössä liikaa verrattuna asiakkaiden ja potilaiden hoidon- ja avuntarpeeseen nähden. Tavoitteena on yksikön optimaalinen taso, jolloin henkilökuntaa on sopivasti ja työn hyvä laatu toteutuu. Hyvä hoidon ja hoivan laatu näkyy yksikössä potilasturvallisuuden lisääntymisenä sekä henkilökunnan työhyvinvoinnissa ja työturvallisuudessa.

RAFAELA näyttää hoitajaresurssoinnin

 

Hoitoisuusluokitusjärjestelmän hyödyt pähkinänkuoressa 

 • vahvistaa potilaslähtöisyyttä ja hoitotyön laatua  
 • parantaa potilasturvallisuutta 
 • tuo hoitotyön näkyväksi ja arvioitavaksi 
 • antaa vertailutietoa potilaiden hoitoisuudesta organisaation sisällä ja organisaatioiden kesken 
 • mahdollistaa hoitohenkilökunnalle oman työn analysoinnin ja keskustelun työn sisällöstä 
 • edistää hoitohenkilökunnan työhyvinvointia ja jaksamista 
 • antaa perustelut henkilöresursoinnin määrittelemiseksi ja kohdentamiseksi 
 • mahdollistaa työkuormituksen tasaamisen organisaatiotasolla 
 • helpottaa hoitohenkilökunnan sitoutumista muutoksiin 
 • yhdenmukaistaa hoitotyön johtamista 
 • yhteiset järjestelmään liittyvät toimintamallit ja terminologia tukevat keskustelua hoitotyön sisällöstä. 
 • tuottaa yksilöllistä seurantatietoa hoitoisuudesta potilas- ja asiakastasolla.

Henkilöstövoimavarojen optimaalinen kohdentaminen kertoo henkilökunnan riittävyydestä. Hoitoisuustietoa hyödynnetään yksikön resursoinnin tarkastelussa. Jos henkilökuntaa on ollut liian vähän, laadukas hoito ja hoivatyö eivät toteudu. Ylioptimaalisessa tilanteessa resurssia on yksikössä liikaa verrattuna asiakkaiden ja potilaiden hoidon- ja avuntarpeeseen nähden. Tavoitteena on yksikön optimaalinen taso, jolloin henkilökuntaa on sopivasti ja työn hyvä laatu toteutuu. Hyvä hoidon ja hoivan laatu näkyy yksikössä potilasturvallisuuden lisääntymisenä sekä henkilökunnan työhyvinvoinnissa ja työturvallisuudessa. 

Tutustu RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän mittareihin.

Hoitotyö ja resurssit - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.