Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitaan tekoja!

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella ja kunnissa

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä ylläpitäminen ovat jatkossa hyvinvointialueiden ja kuntien yhteinen tehtävä. Yhdyspintatyön on perustuttava sekä hyvinvointialueen että kunnan strategiaan, joka luo puitteet yhteisesti tehtävälle hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyölle, eli niin sanotulle hyte-työlle. Työhön kannattaa lähteä heti alusta alkaen suunnitelmallisesti ja ottaa käyttöön yhdessä sovitut työkalut ja mittarit.

Monipuolinen ja paras mittari yhteiseen hyte-työhön on PYLL (Potential Years of Life Lost) -indeksi eli ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien indeksi. Se on kansainvälisesti laajalti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden tilan vaikuttavuuden mittari. Indeksi kuvaa ennen 75 ikävuotta menetettyjen elinvuosien määrää väestössä 100 000 asukasta kohti. Mittarin avulla pystytään tuomaan esille paitsi alueen väestön hyvinvoinnin tilanne ja kehitys, myös tieto suurimmista vältettävissä olevista kuolinsyistä/kuolemista, joita voidaan ehkäistä joko kokonaan tai hoitaa siten, ettei niihin tarvitse kuolla ennenaikaisesti.

Tutustu palvelukuvaukseen

Tulosten ja niistä tehdyn analyysin avulla hyvinvointialueen ja kunnan toimijat voivat seurata väestön terveydentilaa ja hyödyntää tietoja hyvinvointipalvelujen sekä hyvinvoinnin edistämisen suunnittelussa ja johtamisessa. Näin pystytään käynnistämään ehkäiseviä interventioita eri syistä johtuvia ennenaikaisia kuolemia vastaan ja kohdistamaan toimenpiteet painoarvoltaan merkittävimpiin yhteisiin ongelmiin. Näitä toimenpiteitä rakennamme asiakkaidemme tukena kaikille tasoille: Hyvinvointialueella, kunnissa ja jopa kaupunginosissa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella ja kunnissa - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.