FCG:n ITE-menetelmä

ITE-menetelmän hyödyt

Menetelmä sopii mihin tahansa työyhteisöön ja sitä on helppo käyttää. Erillistä käyttöönottokoulutusta ei tarvita. Tarvittaessa koulutamme ja sitoutamme kuitenkin niin esimiehet kuin henkilöstönkin menetelmän hyödyntämiseen.

ITE-menetelmällä saadaan nopeasti selville kokonaiskuva organisaation laadunhallinnasta ja mitä osatekijöitä pitäisi kehittää.

Kaikki mukana

 

Kaikki työyksikön jäsenet ovat mukana arviointiprosessissa. ITE-arvioinnin perusta on yhteisessä arviointikeskustelussa, missä jokaisella on mahdollisuus täysivaltaiseen osallisuuteen ja vaikuttamiseen. 

Arvioinnissa punnitaan työyhteisön valmiuksia ja edellytyksiä tuottaa hyvää palvelua ja toimia yhdenmukaisesti ja järjestelmällisesti.

ITE-itsearvioinnissa ei arvioida henkilökohtaista työn laatua.

Parhaimmillaan työyksikössä syntyy innovaatioita ja luovia ratkaisuja toiminnan ja palvelujen parantamiseksi unohtamatta kuitenkaan ”laatutyön punaista lankaa”.

ITE tuo prosessina esiin konkreettisia esimerkkejä kehittämisen tarpeista ja painopisteistä sekä toimivista kokonaisuuksista. Henkilöstön sitouttaminen kehittämiskohteisiin tapahtuu ITEn avulla johdonmukaisesti. Osallistuminen itsearviointiin ja tätä kautta laadunkehittämiseen lisää henkilöstön sitoutumista ja aktiivisuutta.  ITE-asiakas, 2019