FCG:n ITE-menetelmä

ITE-menetelmän prosessi

Työhyvinvoinnin lisääminen käynnistyy päätöksestä kehittää toimintaa ja halusta kuulla henkilöstön/tiimin mielipiteet. Päätöksestä seuraa suunnitteluvaihe, josta edetään kyselyn toteutukseen, tulosten tarkasteluun ja toimintaan tulosten perusteella.

ITE-prosessi2

 

Varsinainen arvioinnin toteuttaminen on helppoa. Kysely lähtee linkkinä henkilöstölle. Erillistä kirjautumista ei vaadita.

Tulosten tarkistaminen onnistuu visuaalisen raportoinnin kautta. Tuloksista saa myös raakadatan avulla tuotettua omia taulukoita.

Prosessi toimii myös toimihenkilön tai järjestön näkökulmasta. Tuemme käyttäjää näissä ratkaisuissa henkilökohtaisesti sovelluksen käytössä, mikäli tarvetta ilmenee.

 

Tuemme tarvittaessa esimiehiä tulosten läpikäymisessä ja muutoksen käynnistämisessä kohti yhteistä päämäärää!

 

Arviointia ei kannata tehdä, jos tuloksia ei olla valmiita hyödyntämään. Tulokset tulee käydä läpi yhdessä henkilöstön kanssa. Näin voidaan yhdessä päättää, mitkä ovat jatkotyöstämisen kannalta tärkeimpiä. Yhdessä käsittely sitouttaa myös henkilöstön toiminnankehittämiseen. Keskustelun jälkeen kirjataan toimenpidesuunnitelma ja nimetään kullekin edistettävälle kehitysaihiolle vastuuhenkilö ja aikataulu.

ITE-menetelmä