FCG Arkkitehtipalvelut

Toimivat tilaratkaisut suunnitellaan kokonaisuutena

Mitä aiemmin arkkitehtipalvelut ja -suunnittelu otetaan osaksi rakennushanketta, sitä suuremman ja näkyvämmän hyödyn palvelusta saa. Vaikka valtaosa työstä on digitaalista, tärkeintä on ideointi ja kohteen suunnittelu kokonaisuutena – toimivuus ja käyttäjäystävällisyys varmistaen. Tässä korostuvat suunnittelijan kokemus ja ammattitaito sekä asiakaslähtöinen toimintatapa. 

Laaja-alaiset arkkitehtipalvelut – myös kansainvälisesti

Arkkitehtisuunnittelun tarpeet voivat liittyä esimerkiksi uudis- tai peruskorjaussuunnitteluun, sisustus- ja palvelumuotoilusuunnitteluun, kiinteistökehitykseen, kaupunki- ja maankäytönsuunnitteluun tai maisemasuunnitteluun. Arkkitehtisuunnittelumme tärkeimmät tavoitteet ovat arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen laatu, toiminnallinen elävyys, ekologinen kestävyys ja asiakastyytyväisyys. Teemme kiinteää yhteistyötä asiakkaan, tilaajan ja käyttäjien kanssa, jotta lopputulos on laadukas ja kaikkien osapuolten yhteisesti hyväksymä. 

Tietomallipohjainen suunnittelu tähtää kestävän kehityksen ratkaisuihin niin rakennus- kuin aluetasoilla sekä uniikkeihin ja yksilöllisiin toteutuksiin, jotka kumpuavat paikan hengestä ja miljööarvoista.

Arkkitehtipalveluiden asiantuntijoillamme on vahvaa osaamista rakennussuunnittelun, korjausrakentamisen, sisustussuunnittelun, palvelumuotoilun, maisemasuunnittelun, kaavoituksen sekä kaupunkisuunnittelun ja -tutkimuksen alalla. Meillä työskentelee poikkitieteellinen asiantuntijajoukko arkkitehteja, sisustusarkkitehteja, maisema-arkkitehteja, suunnitteluhortonomeja, suunnittelumaantieteilijöitä, paikkatietoasiantuntijoita ja maanmittausinsinöörejä yhdessä LVI-, infra- ja rakenneteknisten asiantuntijoiden kanssa. 

OPAS: Tuottava työympäristö

Poimi sisustusarkkitehdin vinkit, mitä ottaa huomioon kun työtiloista halutaan muotoilla henkilöstölle toimivia ja houkuttelevia toimistotiloja.

Lataa opas

Riihikosken yhtenäiskoulun aulatila
Uudet oppimisympäristöt

Perinteisestä luokkakeskeisestä tilakäsityksestä on siirrytty kokonaisvaltaiseen tila-ajatteluun, missä korostuu tilan ja kalusteiden suhde erilaisiin oppimistilanteisiin.

Bulgaria_OurTeam_656x336.jpg
Työympäristöjen kehittäminen

Toimitilat viestivät yrityksen ja organisaation arvoista ulospäin asiakkaille. Tilajako, pintamateriaalit, valaistus ja kalusteet kertovat siitä, mikä on yrityksen tai työyhteisön tarina.

FCG Maisemasuunnittelu
Maisemasuunnittelu

Kestävässä maisemasuunnittelussa huomioidaan ympäristön lähtökohdat, paikan luonnetta korostava kasvilajisto, kohteen tarkoituksenmukaisuus sekä erilaisten käyttäjien tarpeet ja turvallisuus.

Bulevardi_656x336jpg
Keskustakehittäminen

Keskustojen kehittämistehtävät vaihtelevat laajoista keskustojen yleissuunnitelmista yksityiskohtaisempiin tonttisuunnitelmiin.

siniaalto_tammisto656x336.jpg
Asuminen ja ympäristö

Asuntorakentamisen suunnittelussa huomioimme erilaiset asumisen tavat ja toiveet. Tulevaisuuden asumisen ympäristöt suunnitellaan vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.

TMU656x336.jpg
Virkistys ja vapaa-aika

Toteutamme virkistys-, puisto- ja vapaa-ajan kehityshankkeita laajoista selvityksistä ja strategioista yksittäisiin suunnittelutehtäviin.

Kiinteistökehityshankkeet ulottuvat kaupunginosa- tai korttelitasolta yksittäisten tonttien rakennusten uusiokäytön tarkasteluun ja markkina-arvon arviointiin.  Kiinteistöä pyritään jalostamaan kestävän kehityksen mukaisesti joko raakamaasta tai jo rakennetusta ympäristöstä uusien toimintojen mahdollistamiseksi arkkitehtonisilla ja kustannustietoisilla kehittämissuunnitelmilla. Tässä työssä meitä tukevat yhtiömme kiinteistökehitysasiantuntijat ja yhteistyökumppanimme. 

Kaupunkisuunnittelussa pyrimme löytämään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä luomaan esteettisesti, kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti korkeatasoista ihmismittakaavaista kaupunki- ja asuinympäristöä. Mittakaava vaihtelee seututasolta tontinkäyttösuunnitteluun sekä kortteleiden ja rakennusten hahmotteluun täydentyvässä kaupunkiympäristössä.

Haluamme olla arkkitehtipalveluiden edelläkävijöinä tutkimassa uudenlaisia kiertotalouden mahdollisuuksia myös aluesuunnittelussa. Suunnitteluprosesseissa hyödynnetään tarpeen tullen vuorovaikutusta asukkaiden sekä muiden osallisten kanssa. Yhteiskehittäminen on jatkuva prosessi, joka kattaa kaikki hankkeen sidosryhmät.