Monialaiset työryhmämme suunnittelevat vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa tulevaisuuden asumisen ympäristöjä, joissa eri-ikäiset ihmiset viihtyvät ja voivat toteuttaa omia unelmiaan. 

Suunnittelussa huomioimme myös talouden reunaehdot ja toteutettavuuden. Varmistamme suunnitteluratkaisujemme virheettömyyden tietomallinnuksella ja 3D-malleilla. 

Ympäristön laatua käyttäjien kannalta sparraamme suunnittelupelien, ideointityöpajojen ja eri yhteiskehittelymenetelmien avulla. Hauskoja tapoja keskusteluttaa rakentamisen asioita ovat olleet Siltamäkeen toteuttamamme täydennysrakentamispeli ja useat strategisen suunnittelun pelit. Kirkkonummen Masalassa eri suunnitteluhankkeet esiteltiin laajalle yleisölle yhdistelmämallilla ja minimessuilla. 

Asuntorakentamisen suunnittelussa huomioimme erilaiset asumisen tavat ja toiveet. Kodit suunnitellaan yksilöllisen asumisen mahdollistavaksi, kotitalouksien kustannuksia minimoiden. Vuoden kiertokulkua mukailevat piha-alueet ovat keskeinen osa kodin tilaa, levon ja virkistyksen kehtoja.

Lue blogi Siltamäen täydennysrakentamisessa hyödynnetyistä osallistamisen menetelmistä >>