Keskustojen kehittämistehtävät vaihtelevat laajoista keskustojen yleissuunnitelmista yksityiskohtaisempiin tonttisuunnitelmiin. Laajoissa keskustahankkeissa kaupunkikuvallisten laatutekijöiden lisäksi selvitämme esimerkiksi ydinkeskustan keskeisiä toimintoja ja niiden välisiä yhteyksiä, kaupallista vireyttä, työpaikkojen ja asumisen sijoittumista keskustassa, viheralueiden rakennetta, liikennejärjestelmiä ja katualueiden hierarkiaa.

Yksityiskohtaisimmat suunnitelmamme kohdentuvat usein kortteli- tai tonttitasolle ja laadimme myös puisto- ja kaupunkimiljöösuunnitelmia. Kortteli- ja tontinkäyttösuunnitelmat tähtäävät usein asemakaavoitukseen, jolloin kaavaa varten tarvittava mitoitus, erilaisten toimintojen tilavaatimukset sekä pysäköinti saadaan ratkaistua.

Rakennusten periaatepohjat ja julkisivut tutkitaan osana kaupunkikuvaa, jolloin havainnollistaminen nousee keskeiseen rooliin. Ristiriitaisissa tilanteissa riittävä määrä vaihtoehtoja ja niiden havainnollistaminen auttaa selkeyttämään päätöksentekoa ja vaikutusten arviota.