Toimitilat viestivät yrityksen ja organisaation arvoista ulospäin asiakkaille. Tilajako, pintamateriaalit, valaistus ja kalusteet kertovat siitä, mikä on yrityksen tai työyhteisön tarina. 

Tavoittelemme jokaisessa projektissa omaleimaista kokonaistunnelmaa, joka syntyy hyvästä tilamitoituksesta, tarkkaan valituista materiaaleista ja viimeistellyistä detaljeista. Kauniit, nykyaikaiset ja toimivat tilat antavat vireyttä työhön ja edesauttavat mutkattoman yhteishengen syntymistä. 

Lähdemme suunnittelussa liikkeelle aina käyttäjien ja organisaation tavoitteista. Kukin projekti suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Työskentelymme on monialaista, ratkaisukeskeistä ja analyyttistä. Pyrimme ratkaisuihin, jotka kestävät aikaa ja vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin.

Käytämme palvelumuotoilun keinoja hakiessamme ratkaisuja tilasuunnitteluun. Työpajoilla, haastatteluilla ja esimerkiksi pelillisillä työskentelytavoilla keräämme arvokasta tietoa suunnittelua ohjaamaan.

Tuottava työympäristö

Poimi sisustusarkkitehdin vinkit, mitä ottaa huomioon kun työtiloista halutaan muotoilla henkilöstölle toimivia ja houkuttelevia toimistotiloja.

LATAA OPAS