Oppimisympäristöjen sisustussuunnittelu- ja palvelumuotoiluprojekteissa on siirrytty kokonaisvaltaiseen tila-ajatteluun, jossa korostuu tilan ja kalusteiden suhde erilaisiin oppimistilanteisiin.

Työtapojen ja tilojen tulee mahdollistaa laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet, toiminnallisuus, liikkuminen ja leikki. Toiminnan moninaisuus heijastuu tilojen varustukseen, kalustukseen, pintamateriaaleihin ja valaistukseen. Tavoittelemme jokaisessa projektissa omaleimaista kokonaistunnelmaa, joka syntyy hyvästä tilamitoituksesta, tarkkaan valituista materiaaleista ja viimeistellyistä detaljeista.

Tutustu asiakastarinaan >>
 

Suunnittelumme tukee hankkeen pedagogisia tavoitteita ja toimintakulttuurin muutosta. Yhdessä tilaajan ja käyttäjien edustajien kanssa määrittelemme koulurakennuksen tila- ja kalustesuunnittelun uuden kontekstin.

Toiminnan moninaisuus näkyy tilojen varustuksessa ja kalustuksessa kuin myös käytetyissä pintamateriaaleissa. Kalusteiden tulee mahdollistaa vaihtuvia työasentoja ja uusia tekemisen tapoja ja osaltaan tukea erilaisten oppimistilanteiden syntymistä.