Suomalaisten kuntien elinvoima ja kilpailukykyisyys on tärkeää koko maalle. Elinvoimainen kunta on parhaimmillaan houkutteleva ja kannustava ympäristö niin kuntalaisille kuin yrityksille sekä mielenkiintoinen matkailukohde muualta tuleville.

Matkailun kasvaessa kestävän kehittämisen merkitys korostuu

Matkailun kasvu tuo uutta tarvetta maankäytön suunnittelulle – ja myös suunnitelmien vaikutusten arvioinnille. Matkailun tulisi tuoda hyvinvointia niin talouden, työllisyyden, ympäristön kuin sosio-kulttuurisen kestävyydenkin osa-alueilta, myös vuosien päästä. Myös matkailijoiden tulisi tuntea itsensä tervetulleiksi sekä saada rahoilleen ja odotuksilleen vastinetta. 

Matkailun kehittämisestä potkua kilpailukyvyn kasvattamiseen

Asiantuntijamme tukevat kehittämisorganisaatioita ja yrityksiä uuden kasvun ja elinvoiman eväiden löytämisessä.

Vastaamme muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ideoimalla uusia toimintoja vaikkapa entisille varuskunta-alueille ja tehdasympäristöille. 

Meillä on laaja-alaista kokemusta kuntien elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattamisesta matkailua kehittämällä. Olemme laatineet muun muassa matkailun kehittämissuunnitelman Leville, arvioineet Kimolan kanavan vaikutuksia matkailuun, työllisyyteen ja verotuloihin ja tehneet useita matkailun tulo- ja työllisyysselvityksiä. 

Tarjoamme kiinteistöveroselvityksiä, jossa tarkastamme kunnan rakennustietokannan paikkaansa pitävyyden. Virheiden oikaisu ja puuttuvien rakennusten saattaminen kiinteistöveron piiriin kasvattaa merkittävästi kunnan kiinteistöverotuloja sekä johtaa myös osaltaan kiinteistön omistajien tasa-arvoiseen verokohteluun.

Monipuolisiin selvityksiimme kuuluvat myös vähittäiskaupan- ja markkinaselvitykset, esimerkkinä Joensuun Karsikon hypermarketin kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi. Palveluihimme kuuluvat lisäksi investointien kannattavuusselvitykset sekä hanke- ja rahoituspalvelut. Laadimme muun muassa Hernesaaren venesataman ja vesiurheilukeskuksen taloudellisten vaikutusten arvioinnin, jossa tarkastelimme niissä järjestettävien kilpailujen ja tapahtumien vaikutuksia kaupunkitalouteen, elinkeinotoimintaan sekä imagoon.

Tietoa yrityksen sijoittumisen tai investoinnin aikaansaamista aluetaloudellisista hyödyistä saa helposti ja nopeasti esimerkiksi SYVA-mallin (sijoittuvan yrityksen vaikutusten arviointi) avulla. Malli on sovellettavissa myös kaavojen vaikutusten arviointiin ja sen antaa vastaukset konkreettisesti lukujen kautta.

Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, kuinka voimme kehittää kuntanne elinvoimaisuutta. Tutustu myös elinvoiman kehittämisen verkostohankkeeseen!