Kasvi kannossa

Kestävää kilpailukykyä kiertotalouden avulla

Kiertotalouden edistäminen on yritysten tämän hetken tärkeimpiä tavoitteita kestävän kehityksen saralla. Mutta mitä kiertotalous oikeastaan on ja miksi se on väistämättä osa tulevaisuuden menestyjäyritysten liiketoimintaa?

Kiertotalous on talouden uusi perusta, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin. Kestävä luonnonvarojen käyttö varmistetaan pitämällä materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään, jotta niiden arvo säilyy. Kertakäyttökulutuksen sijaan tavaroita ja raaka-aineita jaetaan, vuokrataan, korjataan, päivitetään ja kierrätetään. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii yhteistyötä, innovaatioita ja asennemuutosta koko Suomessa.

Myös ilmastonmuutoksen hillitseminen liittyy tiiviisti kiertotalouteen. Nykyistä tehokkaammin hyödynnetyt resurssit vaikuttavat päästöihin ja mahdollistavan niiden  vähenemisen. Tutkimusten mukaan tällä hetkellä vain noin yhdeksän prosenttia raaka-aineista kierrätetään, joten mahdollisuuksia resurssiviisaampaan toimintaan on runsaasti.   

Kiertotaloudessa ytimessä ovat toimintatapojen muutoksin saavutettava luonnonvarojen ja muiden resurssien säästö 

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaaleja ja muita resursseja mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi. Tuotteille luodaan lisäarvoa ja muunneltavuutta palveluilla sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuvalla älykkyydellä. 

Kokonaisuutena kiertotalous linkittyy yhteiskuntaamme kuitenkin huomattavasti laaja-alaisemmin koko nykyistä yhdyskuntarakennetta ja toimintatapojamme ravistelevina uusina toimintamalleina ja -tapoina.

Kiertotalouden keskeiset periaatteet ja liiketoimintamallit

Kun tuotteet ja palvelut suunnitellaan uudelleenkäytettäviksi, uudelleenvalmistettaviksi tai kierrätettäviksi, ne pysyvät osana kiertoa mahdollisimman pitkään ja tehokkaasti eikä jätettä synny. Valmiiksi modulaarisen ja muunneltavan tuotteen elinkaari on pitkä, koska sen jatkokehittäminen on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tuotteiden valmistamisen ja myymisen sijaan kiertotalouden edelläkävijäyrityksissä tarjotaan palvelumallia, jossa fyysinen tuote on yksi osa palvelukokonaisuutta. 

Digitaalisuus luo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen uudella ja kestävämmällä tavalla. Vaikka digitaaliset ratkaisut mahdollistavat merkittäviä materiaalisäästöjä, optimoiduinkin tuotekehitys ja suunnittelu jää puolitiehen, mikäli tuotantoprosessissa käytetty energia ei ole uusiutuvaa. Tämän vuoksi kiertotalousajattelun mukaisesti pitäisikin pyrkiä uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman, käyttöön.      

Hallitusohjelma kannustaa kiertotalouteen

Suomeen ollaan laatimassa kiertotalouden strategista edistämisohjelmaa, jolla halutaan vahvistaa ja tukea hallituksen tavoitetta edistää Suomen roolia kiertotalouden globaaliksi kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Jo aiemmin on laadittu kansallinen kiertotalouden tiekartta sekä toimenpideohjelma. Myös vuoteen 2023 ulottuva valtakunnallinen jätesuunnitelma sisältää siirtymän kierrätyksestä kiertotalouteen. 

Euroopan komission hyväksymä toimintasuunnitelma pyrkii nopeuttamaan Euroopan siirtymistä kiertotalouteen, lisäämään maailmanlaajuista kilpailukykyä, edistämään kestävää talouskasvua ja luomaan uusia työpaikkoja. Toimintasuunnitelma korostaa tuotepolitiikan ja kestävän tuotesuunnittelun merkitystä. Toimia kohdistetaan tuotteiden koko arvoketjuun raaka-aineista ja valmistusprosessista kulutukseen sekä kierrätykseen. 

Kiertotaloudesta liiketoiminnan kasvun avaimet

Tyypillisesti kiertotalousajattelussa keskitytään materiaalien käytön ja kierrätyksen optimointiin, mutta todellinen muutos lähtee uusien liiketoimintamallien suunnittelemisesta sekä arvoketjujen kriittisestä tarkastelusta ja niiden muokkaamisesta. Tutustu esimerkiksi käynnissä olevaan kiertotaloushankkeeseemme, jossa innovoidaan uusia käyttökohteita puuteollisuuden ylijäämämateriaaleille alue- ja maisemasuunnittelun elementteinä ja rakenteina. 

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uudenlaisen kasvun ja erottautumisen mahdollisuuksia. Alkuun pääsee selvittämällä, millaisia mahdollisuuksia kiertotalous voisi omalle yritykselle ja liiketoiminnalle tarjota, ja suunnittelemalla toimenpiteet sen mukaisesti. Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, kuinka voimme edistää kiertotaloutta strategisesta suunnittelusta hankkeiden käytännön toteutuksiin!