Kylmä fakta on, että kuntien ja Verohallinnon kiinteistörekisterien tiedot eivät ole ajan tasalla. Rekisterit saattavat olla usein pahastikin puutteellisia ja virheellisiä. Tämän vuoksi kunnilta jääkin vuosittain saamatta jopa satojen miljoonien eurojen kiinteistöverotulot. Samaan aikaan talouskurimuksessa elävässä kuntataloudessa on jo pitkään etsitty säästöjä kaikin mahdollisin keinoin. Erinomainen vaihtoehto veroprosenttien korotusten sijaan olisikin veropohjan kuntoon saattaminen kiinteistötietojen päivityksen avulla. 

Kiinteistöveron ulkopuolella olevia rakennuksia jopa 20 prosenttia 

Kuntien näkökulmasta kiinteistövero on vakaa ja turvallinen tulonlähde kunnille ja sen tuotto helposti ennakoitavissa. Useista syistä johtuen kiinteistöveron ulkopuolelle on jäänyt huomattava määrä rakennusmassaa, joka ei sisälly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin.   

Puutteellisten ja virheellisten rekisteritietojen vuoksi merkittävä osa kiinteistöveron piiriin kuuluvista verokohteista jääkin veron ulkopuolelle. Kiinteistöveron ulkopuolella olevien rakennusten osuus saattaa olla jopa yli 20 %. Virheiden oikaisu ja puuttuvien rakennusten saattaminen kiinteistöveron piiriin kasvattaa merkittävästi kunnan kiinteistöverotuloja sekä johtaa myös osaltaan kiinteistön omistajien tasa-arvoiseen verokohteluun.   

Kiinteistöverotus 2.0 hankkeesta syntyvät suorat hyödyt 

  • kiinteistöverotulojen merkittävä kasvu 
  • paine nostaa kunnan kiinteistöveroprosentteja laskee (veroprosentin nostaminen on aina negatiivinen viesti, vaikka se lisääkin tuloja kaikkien yhteiseen käyttöön) 
  • verovelvollisten tasapuolisuus kasvaa  
  • viranomaistahojen rekisteritietojen laatu ja yhtenäisyys kohentuu 

Tutustu Kiinteistöverotus 2.0 -esitteeseen

Webinaaritallenne kiinteistöveroselvityksistä

Kiinteistöveroselvityksiä käsittelevässä webinaarissa FCG:n asiantuntija Risto Kärkkäinen käy läpi muun muassa selvityksen eri vaiheita sekä sitä, minkälaisia todellisia hyötyjä kunnissa on tehdyn selvityksen kautta saavutettu.

Lataa tallenne

Oikaisuvaatimuksella verotusta voi korjata takautuvasti 

Kiinteistön omistajan näkökulmasta Väestörekisterikeskuksen ja verottajan tiedot ovat usein puutteellisia tai virheellisiä, joka vaikuttaa rakennusten verotusarvoon ja sitä kautta maksettavaan kiinteistöveron määrään.  

Koska tietojen tarkistaminen voi olla kiinteistöjä omistavalle verovelvolliselle haasteellista ja resursseja vaativaa, FCG suorittaa kiinteistöveron oikeellisuustarkastuksia kiinteistöomistajille läpi vuoden.  

Koska tietojen tarkistaminen voi olla kiinteistöjä omistavalle verovelvolliselle haasteellista ja resursseja vaativaa, FCG suorittaa kiinteistöveron oikeellisuustarkastuksia kiinteistön omistajille läpi vuoden. Oikaisuvaatimuksen avulla verotusta voidaan korjata takautuvasti kolmelta vuodelta. Kiinteistöverotuksen tietojen ajantasaisuudesta syntyy hyötyä esimerkiksi myös kiinteistökaupan due diligence –vaiheessa. Työn kautta edistetään myös vastuullista toimintaa esimerkiksi sen kautta, että verovelvollisten tasapuolisuus korjaantuu.

Kiinnostuitko?

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ – katsotaan yhdessä, kuinka voimme auttaa!

 

Kiinteistöveroselvitys tuo kaikki samalle viivalle kunnassa.

Lue lisää 

Tuulivoimasektorin kiinteistöverotulot ovat merkittävät 

Verottajan vuoden 2020 kiinteistöverokertymätietojen mukaan tuulivoima on merkittävä verotulonlähde erityisesti pienissä kunnissa, joissa tuulivoimaloita on useita. Yksittäisen kunnan saamat verotulot riippuvat voimalan rakennuskustannuksista, tuulivoimaloiden määrästä ja tehosta sekä kunnan määrittämästä kiinteistöveroveroprosentista. Suomen Tuulivoimayhdistyksen laskelmien mukaisesti tuulipuistossa sijaitseva maatuulivoimala tuottaa elinkaarensa aikana kiinteistöveroa yli 400 000 euroa edellyttäen, että kunnassa on käytössä voimalaitoksen korkein kiinteistöveroprosentti. Yksittäisen maatuulivoimalan kiinteistöveron tuotto kunnalle on noin 130 000 euroa voimalan koko elinkaaren aikana.

Tuulivoima vaikuttaa positiivisesti kuntien talouteen.

Lue lisää 

Tarjoamme tuulivoima-sektorin kiinteistöverohyöty- ja kuntataloudellisia selvityksiä sekä toimijoille että kuntasektorille. 

Kiinnostuitko?

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ – katsotaan yhdessä, kuinka voimme auttaa!

Kiinteistöveroselvitys - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.