Olethan huomannut, että matkailun kehittämisessä puhutaan trendeistä ja muutostekijöistä kuten kestävyydestä, vastuullisuudesta ja vähähiilisyydestä? Ilmiöt matkailun ympärillä samaten kuin matkailijoiden tarpeet, odotukset ja kuluttajakäyttäytyminen muuttuvat, ja niiden mukana myös matkailukeskusten ja -alueiden toimintaympäristön ja kehittämisperiaatteiden on uudistuttava. 

Matkailun kasvaessa kestävän kehittämisen merkitys korostuu 

Matkailun kasvu tuo uutta tarvetta kestävyyden huomioon ottamiselle. Kestävyys kytkeytyy läpileikkaavasti matkailun kehittämiseen sekä strategiatasolla kehittämislinjausten määrittelyssä että operatiivisella tasolla matkailuyritysten ja toimijoiden arjen tekoina ja valintoina. Matkailun tulisi tuoda hyvinvointia niin talouden, työllisyyden, ympäristön kuin sosiokulttuurisen kestävyydenkin osa-alueilta - myös vuosien päästä. Matkailijoiden taas tulisi tuntea itsensä tervetulleiksi sekä saada rahoilleen ja odotuksilleen vastinetta. 

Trendit ja hiljaiset signaalit toimivat muutostekijöinä matkailun kehittämisessä  

Matkailun kehittäminen on aikaan ja paikkaan sidottua strategisten valintojen ja toimenpiteiden määrittelyä, joissa on tunnistettava matkailuilmiöiden ja matkailijoiden tarpeiden muuttuminen. Vallalla olevia teemoja ovat erityisesti kestävä matkailu ja vastuullisuus, digitaalisuus ja älykkäät liikkumisen palvelut, jotka huomioimme läpileikkaavasti matkailun kehittämisessä. Mitkä sitten ovat seuraavat ilmiöt, joihin tulee reagoida – edelläkävijänä pyrimme hahmottamaan, miten nousevia muutostekijöitä voidaan huomioida rakenteiden ja palvelujen uudistamisessa. 

Matkailun kehittäminen edellyttää rohkeita valintoja 

Matkailun kilpailuedut ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä. Ainutlaatuisen, erottuvan vetovoiman kehittäminen vaatii kilpailuetujen määrittelemistä. Asiantuntijamme tukevat kehittämisorganisaatioita ja yrityksiä uuden kasvun ja elinvoiman eväiden löytämisessä kilpailukyvyn kasvattamiseksi. 

Matkailun kehittämisen valinnoissa ja ratkaisuissa tarvitaan pitkäjänteistä, tulevaisuuteen katsovaa otetta ja päivittäisissä operatiivisissa teoissa käytännön työkaluja.   

Tuotevalikoimaamme kuuluvat 

  • Matkailun kehittämissuunnitelmat, strategiat ja master planit 
  • Matkailuliiketoiminta- ja palvelukonseptit sekä liiketoimintasuunnitelmat 
  • Matkailun digitaaliset ratkaisut 
  • Markkinaselvitykset ja -kartoitukset 
  • Invest in -konsultointi, toteutettavuus- ja kannattavuusanalyysit 
  • Kehittämisen ja investointien rahoitusratkaisut 
  • Kestävän matkailun arvioinnit ja kehittämissuunnitelmat 
  • Vaikutusten arvioinnit 

Monialaiseen joukkoomme kuuluu asiantuntijoita mm. matkailualueiden, liiketoiminnan, kestävän kehityksen, palvelumuotoilun, tuotekehityksen ja markkinoinnin, ympäristön ja maankäytön suunnittelun, rakentamisen kuin digitaalisten ratkaisujen osalta. Olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Matkailun kehittäminen - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
21024.jpg
Markku
Nissi
Yhteiskuntatieteiden maisteri, tradenomi, Kaupunkisuunnittelu
+358 44 2700 581