Energiaomavaraisuus herättää kiinnostusta myös kotitalouksissa, mutta suurimmat vaikutukset sen avulla saadaan aikaan kunnissa ja kaupungeissa. Energiaomavaraisuus parantaa energiavarmuutta ja on osaltaan auttamassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ilmastotavoitteisiin pääsemisessä. Omavaraisuutta lisäävä energiantuotanto tarkoittaa käytännössä siirtymistä älykkäämpään energiajärjestelmään.

Lähdelämmön avulla kohti energiaomavaraisuutta

Lähdelämpö on energiamuoto, joka hyödyntää paikallisia lämmönlähteitä ja minimoi ostoenergian tarpeen.

Lähdelämpö on energiamuoto, joka hyödyntää paikallisia lämmönlähteitä ja minimoi ostoenergian tarpeen. Rakennusten hukkalämpö hyödynnetään kierrättämällä henkilöiden, auringon, valaistuksen ja sähkölaitteiden lämpö tilojen lämmittämiseen. Ylimääräistä lämpöä siirretään ensisijaisesti tiloihin, joissa on lämmitystarvetta ja toissijaisesti lämpökaivoihin, joissa lämpö varastoidaan myöhempää tarvetta varten. 

Lähdelämmön perimmäisenä ajatuksena on hyödyntää kiinteistössä syntyviä hukkalämpövirtoja eli lämmönlähteitä, joita ovat esimerkiksi tilojen viilennyksessä syntyvä lämpö, jätevesien sisältämä lämpö tai tekojääratojen lauhdelämpö.

Lähdelämmön teknisessä toteutuksessa erilliset kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkostot korvautuvat yhdellä putkiparilla, jota kutsutaan energiaväyläksi. Energiaväylän avulla matalalämpötilaista lämmitysenergiaa siirretään kaksisuuntaisesti kiinteistöjen välillä.

Lähdelämmöllä ratkaistaan kiinteistöjen lämmitys- ja viilennystarpeen lisäksi energian varastointiin liittyvät kysymykset

Lämmitysenergia jalostetaan vasta kiinteistöissä niiden vaatimia lämpötilatasoja vastaavaksi, minkä ansiosta siirtohäviöiden määrä saadaan minimoitua. Tilojen viilennys lähdelämmön avulla tarkoittaa kiinteistöjen tuottaman hukkalämmön elinkaariedullista kierrättämistä kiinteistöjen välillä energiaväylää hyödyntäen sekä ylimääräisen lämmön kausivarastointia maaperään lämpökaivoilla. 

Kesäisin lämpökaivoja ladataan ikkunoiden läpi tulevalla aurinkolämmöllä hyödyntäen lämmönkeruujärjestelmää. Lämmönpumppausjärjestelmän kuluttama sähkö tuotetaan aurinkosähkönä ja näin pienennetään ostosähkön tarvetta. Aurinkosähköllä tuotetaan myös osa rakennuksen valaistus- ja laitesähköstä. Kylminä kuukausina, jolloin lämmönkeruujärjestelmällä ei saada riittävästi lämpöä, hyödynnetään tilojen lämmityksessä maaperään varastoitunutta lämpöä.

Lähdelämmöllä tavoitellaan optimaalista ratkaisua tilojen lämmittämiseen energia-omavaraisesti sekä ratkaisun jalostamista rakennusten energiatarpeen tyydyttämiseksi paikallisilla energialähteillä, mikä tarkoittaa käytännössä hiilineutraalisuutta.

Tavoitteenamme on vaikuttaa lähdelämpöratkaisulla ensisijaisesti koulujen, ulkotekonurmien ja tekojäiden energiatehokkuuteen ja näin toteuttaa elinkaarikustannustehokkaita ratkaisuja. Tapauskohtaisesti mitoitetut lähdelämpöön perustuvat energiajärjestelmät ovat ostoenergia-, käyttö- sekä ylläpitokustannuksiltaan edullisempia ja ennen kaikkea energiaomavaraisia. 

Energiaomavaraiset alueet ja kiinteistöt - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
21060.jpg
Mika
Autiopelto
Projektipäällikkö/Johtava energia asiantuntija, Talotekniikka
+358 40 130 7017