Tuulivoima -päästötön energiamuoto

Energiamuotona tuulivoima

Tuulivoima on päästötön ja kustannustehokas energiamuoto.

Tuulivoima on yksi puhtaimmista sähköntuotantotavoista. Se on Euroopassa nopeimmin kasvava ja tällä hetkellä toiseksi suurin energiantuotantomuoto. Suomessa tuulivoima on nopeimmin kasvava energiantuotannon muoto ja nykyisellä kustannustasolla edullisin energiantuotantotapa. Uusiutuvana, päästöttömänä energiantuotantomuotona tuulivoimalla on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Tutustu tarkemmin
Feasability studies tuulivoimassa
Tuulivoiman hyödyt

Vaikka tuulivoimalla on omat vaikutuksensa ympäristöön ja ihmisiin, näin on jokaisella energiantuotantomuodolla.

FCG Tuulivoima
Tutkitusti edullisin sähköntuotantotapa

Tuulivoiman tuotantokustannus on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi ja sen odotetaan laskevan vielä nykyisestäkin.

Mitä tuulivoima on?

Tuulivoima muuntaa tuulen eli ilman liike-energian sähköksi tuuliturbiinien kautta. Tuulivoima on uusiutuva ja päästötön energianlähde, sillä tuuli syntyy auringon säteilyenergiasta eikä sen tuotannossa synny päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään.

Tuulivoima poikkeaa muusta sähköntuotannosta tuotannon ajallisen vaihtelun vuoksi. Tuulisähkön tuotanto vaihtelee päivittäin tuulisuuden mukaan. Suomessa talvi on tuulisinta aikaa ja siten yleisistä ennakkokäsityksistä poiketen tuulivoiman tuotannolle otollisin aika vuodesta. Tuulivoimatuotanto sopiikin hyvin pohjoisiin olosuhteisiimme, joissa sähkön kulutus on suurempaa talvella kuin kesällä.

Tuulivoimala vaatii käynnistyäkseen riittävän tuulen nopeuden, tyypillisesti noin 3,5 m/s tuulen. Laitoksen teho on verrannollinen tuulen nopeuteen. Tuulivoimala alkaa tuottamaan sähköä nimellistehonsa verran, kun tuulennopeus on noin 10-15 m/s. Voimakkaalla tuulella (yli 25 m/s) voimala sammuttaa itse itsensä laitevaurioiden estämiseksi.

Tuulivoiman rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen ympäristövaikutuksiin. Hankkeiden koosta riippuen ympäristövaikutuksia arvioidaan yleiskaavoituksen sekä usein myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kautta.  Arvioinnissa huomioidaan niin tuulipuiston toiminnan kuin rakentamisen ja käytöstä poistonkin vaikutukset ympäristöön.