Tuulivoima on uusiutuva energiamuoto, eli se ei käytä uusiutumattomia luonnonvaroja kuten polttoaineita. Tuulivoima ei tämän vuoksi myöskään aiheuta päästöjä ilmaan, maaperään tai vesistöihin. Vaikka tuulivoimaloiden käyttöikä on noin 25 vuotta, tuottaa tuulivoimala enemmän energiaa 3-9 kuukaudessa kuin sen valmistamiseen, kuljetukseen, rakentamiseen ja purkamiseen kuluu!

Tuulivoimaloiden hiilijalanjälkeen vaikuttaa myös se, kuinka monta voimalaa samalle alueelle rakennetaan: mitä enemmän voimaloita alueella on, sitä vähemmän esimerkiksi rakentamiseen ja purkamiseen tarvitaan kuljetusresursseja per voimala, kun voimalat sijaitsevat lähietäisyydellä toisistaan. Tuulivoimaloiden rakentaminen useamman voimalan yksiköihin on tämän vuoksi mainittu myös Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistuksessa. Hajautettu rakentaminen ei yksinkertaisesti ole tehokasta ympäristöllisesti taikka taloudellisesti.

 

Tuulivoimapuistojen ympäristövaikutukset riippuvat paljon myös lopputuotteiden hyödyntämisestä. Esimerkiksi vanhat purkukuntoiset voimalat voidaan joko myydä eteenpäin tai kierrättää. Tuulivoimaloiden eri osien kierrättämiselle on nykyään useita eri teknologioita sekä myös näihin keskittyviä kotimaisia hankkeita. Vanhalle tuulivoimapuistolle voidaan myös rakentaa uudet tuulivoimalat vanhojen paikalle, sillä alueella on sille vaadittava infrastruktuuri jo valmiina! Luvitus ja perustukset tehdään kuitenkin uudelleen, vaikka vanhaa sähköverkkoa ja muuta infrastruktuuria voidaankin alueella hyödyntää.