Taktinen kumppanuus kanssamme varmistaa, että kaikki saavuttavat yhteisen maalin aikataulussa ja kannattavasti. Olemme silmäsi, korvasi ja kätesi työmaan johdossa, jotta turvakenkäsi pysyvät jatkossakin puhtaana. Minkä arvoinen luottamus on sinulle?

Luottamuksella on mullistava voima

Luottamus on tekijä, joka sitoo ihmiset yhteen, laittaa meidät liikkeelle ja saa meidät ponnistelemaan yhteisen päämäärän eteen. Luottamukseen nojaten vanhoista kaavoista pystytään poikkeamaan, uusia ajatuksia uskalletaan tuoda pöytään ja tekeminen koetaan mielekkääksi.

 

Laadunvarmistuksen keinot

Meille laatu tarkoittaa turvallisuutta kaikissa tilanteissa sekä tarkoituksenmukaisesti viimeisteltyä lopputulosta. Osaamme ottaa huomioon laatuvaatimuksissa asiakkaan sijoitukselleen asettaman tähtäimen. Menemme laadussa tuottavuus edellä, joka tarkoittaa sitä, että investoinnin käytettävyyttä ei koskaan saa vaarantaa laadun kustannuksella.

 

Laadun varmistamisessa käytämme muun muassa seuraavia palveluita ja työkaluja: projektivaiheen sopimusten hallinta ja suunnitelmakatselmoinnit, työmaavalvonta ja turvallisuuskoordinointi sekä vastaanottotarkastukset. Ylläpitovaiheessa varmistamme laatua muun muassa kunnossapidon johtamisella sekä sähköteknisillä mittauksilla ja laitteistotarkastuksilla.