Tuulivoiman riskienhallinta

Kumppanisi tuulivoimahankkeen esisuunnittelussa

Tuulivoiman rakentamisvaihetta edeltää useita viranomaisen edellyttämiä selvitysprosesseja. Meiltä saat lain edellyttämät selvitykset ja menettelyt palveluna saattamaan tuulivoimaprojektisi rakentamisvalmiuteen.

Aihealueet, joissa olemme apunasi tuulivoimaprojektisi hankevalmistelussa:

 • YVA-ohjelman laatiminen viimeisteltynä viranomaiselle toimitettavaksi
 • YVA-ohjelman mukaisen vaikutusarvioinnin toteuttaminen, sisältäen muun muassa
  • selvitys nykytilasta
  • mahdolliset erillisselvitykset
  • arvio hankkeen vaikutuksista
 • Arviointiselostuksen laatiminen viimeisteltynä viranomaiselle toimitettavaksi
 • Viranomaisneuvotteluihin, sidosryhmätapaamisiin ja yleisötilaisuuksiin osallistuminen
 • Tuulivoimayleiskaavan laatiminen

Tunnemme tarvittavat ympäristöselvitykset ja tuemme asioinnissa viranomaisten kanssa

Toteutamme tuulivoimayleiskaavan laadinnan ja YVA-menettelyn tapauskohtaisesti erillisinä tai yhdistettyinä menettelyinä, joissa täyttyvät lainsäädännön, asiakkaan sekä eri sidosryhmien asettamat vaatimukset. Tekemiemme selvitysten, arviointien ja kaavoituksen jälkeen tuulivoimahankkeesi on rakentamista vaille valmis!

Monia syitä valita meidät tuulivoimahankkeesi kumppaniksi:

 • Kattava aluetoimistojen verkosto ja paikallistuntemus
 • Monialainen palvelukokonaisuus, tuulivoimahankkeen koko elinkaarelle
 • Kymmeniä tuulivoimayleiskaavoja
 • Yli 30 tuulivoimahankkeen YVA-menettelyä
 • Useita käynnissä olevia YVA:n ja kaavan erillis- ja yhteismenettelyitä

Palaa takaisin tuulivoimapalveluiden etusivulle