YVA-ohjelma laaditaan YVA-asetuksessa esitetyn sisällön mukaisesti pääosin olemassa olevaan aineistoon perustuen.

YVA-lain mukaan YVA-ohjelmaan tulee liittää alustava arvio todennäköisesti merkittävistä vaikutuksista, eli ns. scoping-osuus. Jotta ympäristöön aiheutuvat muutokset ja vaikutukset sekä vaikuttavien toimintojen, tekijöiden tai päästöjen suuruusluokka ja merkittävyys pystytään tunnistamaan, on tunnettava arvioitavana olevan hankkeen toiminnot, prosessit, rakenteet ja tekniikat.

Arviointiohjelman laatiminen ja suunnittelutyö toteutetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa tilaajan kanssa, jolloin yllä esitetyt tiedot pystytään ottamaan huomioon heti työn alkuvaiheessa ja hankkeen todennäköiset merkittävät vaikutukset tunnistamaan jo ohjelmaa laadittaessa.

YVA-ohjelmaa laadittaessa järjestetään YVA-lain 8 § mukainen ennakkoneuvottelu, jossa määritellään yhteistyössä yhteysviranomaisen ja muiden keskeisten viranomaistahojen kanssa muun muassa hankkeen todennäköisesti merkittävimmät vaikutukset, laadittavien selvitysten kohdentaminen sekä riittävän osallistamisen toteuttaminen.

Palaa takaisin tuulivoimapalveluiden etusivulle

Palaa takaisin tuulivoimahankkeen esisuunnitteluun