Mittauspalveluita kaikkiin laitoksen elinkaaren vaiheisiin

Tuulivoimalaitosten ylläpito ja kehittäminen

Säännölliset huollot ja tarkastukset pidentävät tuulivoimalaitoksen käyttöikää, tehokkuutta sekä turvallisuutta.

Jatkuva työ laitteiston teknisen suorituskyvyn ja turvallisuuden eteen on tärkeää. Toiminnan kannalta välttämättömien laitteiden elinkaari pitenee, hyötysuhde paranee ja kustannuksia aiheuttavat käyttökatkokset saadaan minimoitua. 

Viemme läpi tarvittavat laitosmodifikaatiot samoilla periaatteilla kuin uuden laitteiston rakentamisenkin: järkevä aikataulu, huolellinen esisuunnittelu sekä sopiva urakkamalli ja tekijät varmistavat onnistuneen lopputuloksen. Muutostilanteissa myös koneryhmien turvallistaminen on varmistettava, jotta estetään tapaturmat ennen kuin ne vaativat esimerkiksi sairaspoissaoloja.

Tuulivoimalaitoksen omistajana tai operaattorina saat avullamme läpinäkyvyyttä tuotantoon, koska pystymme arvioimaan voimalan avainlukuja riippumattomasti. Oikeiden tunnuslukujen perusteella toiminnan kehittäminen on päämäärätietoista ja johdonmukaista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!