Vaikka toisin usein luullaan, tutkimusten mukaan tuulivoimalla ei ole vaikutusta kiinteistöjen arvoon tai myyntihintoihin tai vaikutukset ovat vähäisiä. Maisemavaikutuksia tulee useimmiten voimaloiden lentoestevaloista, mahdollisesta huomiovärityksestä sekä lapojen luomasta välkevaikutuksesta. Välkevaikutus tarkoittaa valon ja varjon vilkkumista auringon paistaessa tuulivoimalan takaa.

Maisemavaikutusten tasoon vaikuttaa esimerkiksi ilman selkeys ja valo-olosuhteet, tuulivoimaloiden ja -puiston koko ja laajuus, sekä sijaintipaikan korkeus suhteessa ympäristöönsä. Näitä seikkoja kuitenkin tarkastellaan jo suunnitteluvaiheessa hyvin yksityiskohtaisesti erilaisten analyysien avulla. Apuna käytetään myös visualisointia ja tarkennettua maisemakuvan analyysiä.