Voimme valmistella tuulivoiman rakennushankkeesi kaikki hankinta-asiakirjat, huolehtia kilpailuttamisesta sekä vetää urakkaneuvottelut. Rakennusvaiheessa toimimme edustajanasi työmaalla sekä työmaakokouksissa. Tarkistamme maksuposteihin liittyvän dokumentaation ja huolehdimme projektisi rahaliikenteestä. Raportoimme hankkeen etenemistä niin, että riskit ovat Tilaajan tiedossa jo ennen kuin ne pääsevät toteutumaan.

Projektinjohtoon kuuluu aktiivinen sopimusten hallinta, jolla varmistetaan, että kaikki osapuolet täyttävät niille asetetut velvoitteet. Projektia viedään läpi yhdessä päätoteuttajan kanssa ja pyrimme sitouttamaan Toteuttajat yhteiseen tekemisen meininkiin heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Kunnioitamme urakoitsijan ammattitaitoa, mutta osaamme tilanteen vaatiessa myös olla asiallisen tiukkoja, mikäli koemme että lopputuloksesta ei ole tulossa haluttu. Projekti viedään läpi ennen kaikkea asiakkaan antamien prioriteettien mukaisesti. Projektipäällikkömme vastaa siitä, että loppuasiakas saa selkeästi arkistoidun ja investoinnin arvon säilyttävän loppudokumentaation, joka on tarkastettu yhdessä työmaavalvojien kanssa.

Projektinjohdon palvelumme:

  • Tarjouspyynnöt
  • Urakkaneuvottelut
  • Budjetointi
  • Hankintapalvelut
  • Kilpailutus
  • Aikataulutus
  • Sopimusten hallinta
  • Suunnitelmien katselmointi
  • Dokumentoinnin hallinta

Tutustu myös:

Turvallisuuskoordinaattori

Työmaavalvonta

Vastaanotot

 

Palaa takaisin tuulivoimapalveluiden etusivulle