Tuulienergiapotentiaali on arvioiden mukaan yli kymmenkertainen koko maailman sähkönkulutukseen verrattuna. Myös Suomessa tuuliolot ovat suotuisat tuulivoiman tuottamiseen ja tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä merkittävästi tulevaisuudessa.

Voimalakoon kasvu ja tuotantokustannusten lasku ovat lisänneet tuulivoimatuotannolle sopivia paikkoja Suomessa. VTT:n arvion mukaan uusi tuulivoimateknologia mahdollistaisi parhaimmillaan yli 300 terawattitunnin vuotuisen tuotannon, mikä kattaisi Suomen vuotuisen 86 terawattitunnin sähköntarpeen moninkertaisesti.

Tuulivoimaa rakennetaan Suomessa markkinaehtoisesti ilman valtion tukea ja erityisetsi uusiutuvaan energiaan liittyvät PPA-sopimukset (power purchase agreement) ovat yleistyneet myös Suomessa. PPA-sopimuksessa yksi suuri sähkönkäyttäjä tai joukko pienempiä sähkönkäyttäjiä tekee pitkäaikaisen, tyypillisesti 10-20 vuoden mittaisen, sähkönostosopimuksen ennalta määritettyyn hintaan. PPA-sopimuksen etuna sekä sähkön myyjälle että ostajalle on ennustettavuus ja vakaus.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan Suomessa on parhaillaan suunnitteilla 212 tuulivoimahanketta (tarkoittaen noin 3400 tuulivoimalaa), joista 205 maalle ja seitsemän merelle. Näiden hankkeiden valmistuessa tuulivoima kattaisi noin 70 prosenttia koko Suomen energiantuotannosta. Jo rakenteilla olevien hankkeiden avulla tuulivoima kattaa Suomen sähkönkulutuksesta 17 prosenttia viimeistään vuonna 2023. Suomalaisessa omistuksessa on 70 prosenttia kaikista tuulivoimahankkeista ja loput ovat eurooppalaisessa omistuksessa.

Meillä on yli 15 vuoden kokemus kotimaisten ja kansainvälisten tuulivoimahankkeiden toteuttamisesta, ja olemme olleet mukana kehittämässä yli 50 prosenttia Suomen tuulivoimakapasiteetista. Tarjoamme palveluita tuulipuistohankkeisiin koko elinkaaren ajalle suunnittelusta ja hankekehityksestä rakentamiseen ja käytön aikaisiin palveluihin.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää siitä, miten tuulivoimaan liittyvät palvelumme auttavat luomaan vastuullista tulevaisuutta!